Розпорядження

 

Кам’янська міська рада

Міський голова

Розпорядження

 

Від 04.08.2014 року № 44-к

м. Кам’янка

 

Про заходи щодо мінімізації можливості

виникнення конфлікту інтересів посадових

осіб міської ради та врегулювання його у

разі виникнення

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про правила етичної поведінки», Указу Президента України від 23.04.2013р. № 229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки»,-

1. Затвердити заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів посадових осіб міської ради та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення (згідно додатку).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Щербака Ю.І.

 

 

Міський  голова                                                                                         В.І.Тірон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови від 04.08.2014 р. № 44-к

ЗАХОДИ
щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів  посадових осіб міської ради та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

1. Уживати заходи щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників міської ради щодо безумовного виконання вимог статті 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Декларація N 3206-VI) в частині забезпечити невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення.

3. Опрацювати питання створення системи заходів, спрямованих на забезпечення обов’язкового повідомлення посадовими особами місцевого самоврядування відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

4. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства при проведенні спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад в Кам’янській міській раді.

5. Проводити попередження осіб, які претендують на зайняття посад , про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

6. Забезпечити залучення до проведення семінарів-навчань з підвищення кваліфікації  посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на службі в органах місцевого самоврядування широкого кола осіб зазначеної категорії. При проведенні занять особливу увагу приділяти розгляду розділу 2 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Декларація N 3206-VI), в якому визначені заходи, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів.

7. Розробити та розповсюдити Пам’ятку щодо врегулювання конфлікту інтересів.

8. Опрацювати питання та організувати роботу щодо запобігання конфлікту інтересів посадових осіб місцевого самоврядування під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.

9. Впровадити в постійну практику контроль за прийняттям рішень посадовими особами, які задекларували наявність конфлікту інтересів в їх службовій діяльності. Забезпечувати зазначення у декларації про конфлікт інтересів детальної інформації щодо професійних і особистих інтересів, що можуть вплинути на прийняття рішень такими особами.

10. З метою здійснення аналізу причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь, а також вжиття превентивних заходів, спрямованих на попередження проявів корупції, систематично узагальнювати інформацію правоохоронних і судових органів про притягнення державних службовців до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень.

 

Спеціаліст 1 категорії

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                                    І.А.Безверха

  • Переглядів: 267
  • 06.08.2014