Проект Рішення 19-1 (та проект звіту) — Про звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26.01.2016 року №19-1/VII

м.Кам’янка

 

 Про звіт про виконання

 міського бюджету за 2016 рік

Заслухавши звіт про виконання міського  бюджету за  2016 рік, міська  рада відмічає, що протягом звітного періоду  апаратом міської ради було проведено роботу по збору податків.

За звітний період до міського  бюджету  надійшло 21932745,38 грн. доходів, з них: до загального фонду – 20950323,42 грн., що становить 104,02 відсотків до уточненого завдання звітного періоду, надходження до спеціального фонду – 982421,96 грн. (в т.ч. кошти, отримані як плата за послуги 844729,91 грн)

         У  складі доходів міського  бюджету:

         доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 16158639,87 грн.;

         доходи спеціального фонду(без міжбюджетних трансфертів)  – 926421,96 грн.;

         трансферти  з  державного  бюджету по загальному фонду-4791683,55 грн. в т.ч.:

         —субвенція на освіту -2904000,00 грн.;

         -субвенція на придбання ліхтарів вуличного освітлення- 6000,00 грн.;

         -субвенція на капітальний ремонт площі Небесної Сотні-1481783,55 грн.;

         -субвенція (для Кам’янського КПТМ) на придбання котла твердопаливного, блоку керування котлоагрегатом(в комплекті), димососа та економайзера – 399900,00 грн.

         трансферти  з  державного  бюджету по спеціальному фонду-56000,00 грн. в т.ч.:

            — субвенція на соціально-економічний розвиток(КП Кам’янка-Житло для заміни вікон)-16000,00 грн;

       — субвенція на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів-40000,00 грн.

         Видаткову частину міського бюджету за 2016 рік  виконано в сумі 19713466,81 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 13593895,25 грн. або на 97,74 відсотків до уточненого річного плану та спеціальному  фонду в сумі 6119571,56 грн.

          Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті  80  Бюджетного  кодексу  України,

                                          Міська рада в и р і ш и ла :

  1. Затвердити звіт  про  виконання  міського  бюджету  за 2016 рік:   загального  фонду  по  доходах у  сумі  20950323,42 грн., по  видатках  – 13593895,25  грн. з  перевищенням доходів над видатками на 7356428,17 грн.         Доходи спеціального фонду  затвердити  в  сумі 982421,96 грн., по  видатках  – 6119571,56 грн. з  перевищенням видатків над доходами на  5137149,60 грн. в т. за рахунок коштів , що передавалися із загального фонду до бюджету розвитку.
  2. Контроль за  виконанням  покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності Камянської міської ради.

Міський  голова                                                                                       В.І.Тірон

 

                                                                                                   Додаток (Проект)

 

Звіт про виконання міського

бюджету за 2016 рік

                                                            

Рішенням сесії міської ради від 30.12.2015р. №4-1/VІІ “Про міський бюджет на 2016 рік ” було затверджено доходи загального фонду бюджету в сумі 12782464 грн. з урахуванням трансфертів та спеціального фонду 1220000 грн.   всього 14002464 грн.

Слід відмітити, що протягом 2016 року було проведено значну роботу по сплаті податків і за рахунок додаткових надходжень було проведено зміни та збільшено доходи на 7359084 грн., що дало змогу забезпечити видатки в повній мірі по всіх підрозділах міської ради.

Річний план по доходах з урахуванням змін виконано на 105,40%, без урахування трансфертів та на 104,02% з їх урахуванням, і всього до бюджету міста надійшло 20950323,42 грн. доходів загального фонду в т.ч.:

 

Виконання дохідної частини по видах податків загального фонду:

 

         №

п/п

 Найменування доходів Затверджено на  2016р. з урахуванням змін Фактично надійшло Відхилення

(+, -)

Відсоток виконання
1

 

Податкові надходження:в т.ч.

   —податок на прибуток

-рентна плата

-акцизний податок

-под. на нерух.майно

-податок на землю

-транспортний податок

— збір за паркування

-єдиний податок

 

15000842,00

 

3976

 

2731370,00

287825,00

4981286,00

90000,00

41887,00

6864498,00

 

15794310,26

 

3976

18,87

2925261,94

288730,29

5416423,99

50000,00

46792,00

7063107,17

 

+793468,26

 

+18,87

+193891,94

+905,29

+435137,99

-40000,00

+4905,00

198609,17

 

105,29

 

100,00

0,00

107,10

100,31

108,74

55,56

111,71

102,89

2 Неподаткові надходження

-доходи від власності та підприємницької діяльності:

-плата за адмінпослуги

-держмито

-інші

 

329706

 

 

2628,00

293067,00

27011,00

7000,00

364329,61

 

 

2768,00

331116,53

27453,81

2991,27

+34623,61

 

 

140,00

38049,53

442,81

-4008,73

110,50

 

 

105,33

112,98

101,64

42,73

3 Офіційні трансферти 4811000,00 4791683,55 -19316,45 99,60
Всього доходів без субвенцій та дотацій  15330548,00  16158639,87  +828091,87  105,40
 Усього  20141548,00  20950323,42    +808775,42    104,02

 

До офіційних трансфертів ввійшла субвенція на освіту в сумі 2904000,00 грн., субвенції на придбання ліхтарів вуличного освітлення- 6000,00 грн.;  на капітальний ремонт площі Небесної Сотні-1481783,55 грн.; на придбання котла твердопаливного, блоку керування котлоагрегатом(в комплекті), димососа та економайзера (для Кам’янського КПТМ) – 399900,00 грн.

До спеціального фонду за  2016 рік  надійшло  982421,96 грн. в т.ч.:

 

Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: 875875,57
           Батьківська плата 553285,13
           Плата за вивезення сміття 296322,48
           Інші джерела власних надходжень 26267,96
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 38050,16
Екологічний податок 5757,60
Інші надходження(грошові стягнення за шкоду заподіяну навк.середовищу) 6738,63
Інші субвенції 56000,00

Видатки загального фонду міського бюджету проведено в сумі 13593895,25 грн.

За звітний період використання коштів з міського бюджету по кодах функціональної та економічної класифікації:

КТКВК 010116 Орган місцевого самоврядування – 1564794,41 грн.

КЕКВ Показник                  (грн.)

 

2111 Заробітна плата 985149,92
2120 Нарахування на оплату праці       195620,68
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар       220546,60
2240 Оплата послуг (крім комунальних)        45704,67
2250 Видатки на відрядження       2105,30
2271 Оплата теплопостачання       87945,26
2272 Оплата водопостачання і водовідведення       2645,39
2273 Оплата електроенергії       19991,59
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесені до заходів розвитку       2640,00
2800 Інші поточні видатки       2445,00

 

КТКВК 070101 Дошкільні заклади освіти – 7717392,29 грн.

КЕКВ Показник                  (грн.)

 

2111 Заробітна плата 4473327,34
2120 Нарахування на оплату праці 948447,20
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 281486,09
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3000,00
2230 Продукти харчування 678991,16
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 137886,74
2250 Видатки на відрядження 4261,98
2271 Оплата теплопостачання 865227,75
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 72855,72
2273 Оплата електроенергії 161977,87
2275 Оплата інших енергоносіїв 74700,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесені до заходів розвитку 828,00
2800 Інші поточні видатки 14402,44

 

КТКВК 090412 Інші видатки на соціальний захист населення –70700,00 грн.

КЕКВ 2730 – 70700,00 грн. (матеріальна допомога на поховання, та соціально незахищеним верствам населення,допомога учасникам АТО та їхнім сім’ям, учасникам бойових дій в Афганістані та їх сім’ям,)

КТКВК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ – 3628207,75 грн. в т.ч.:

КЕКВ Показник                  (грн.)

 

2111 Заробітна плата 700655,56
2120 Нарахування на оплату праці 155802
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 738395,20
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1802067,90
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 11698,22
2273 Оплата електроенергії 213925,21
2800 Інші поточні видатки 5663,51

 

КТКВК 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи – 91640,8 грн.

КЕКВ 2210 – 38207,25 грн., КЕКВ 2230 – 14333,55 грн.,КЕКВ 2240-39100,00 направлено на придбання подарунків, квітів, корзин для проведення заходів до пам’ятних та визначних дат, Дня міста, закупівля Новорічних подарунків для проведення заходів до свята Нового року .

КТКВК 250380 Інші субвенції   -521160,00 грн.

КЕКВ 2620-521160,00 грн.,із них:

— для виконання районної програми «Освіта Кам’янщини» -93000,00 грн.;

—  для надання заробітної плати медпрацівникам                    -100000,00 грн.;

—  на видавництво книги «Кам’янщина спортивна»                -5000,00 грн.;

—  на виконання програми «Розвиток футболу у Кам’янському районі»-3000,00 грн.;

—  на виконання програми забезпечення пожбезпеки району(придбання зимового одягу»-  11560,00 грн;

—  на виконання програми «Турбота» (пільговий проїзд)         -58000,00 грн.;

—  на виконання програми «Про розвиток фізкультури і спорту»-6600,00 грн.;

—   на функціонування будинку творчості                                    -10000,00 грн.;

—   на виконання програми «Місцеві бюджети на 2015-2018рр»-6000,00 грн.;

—   на виконання  програми «Розвиток дорожньої інфраструктури і фінансування            робіт,пов’язаних з будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утримання автомобільних доріг загального користування міського значення у Кам’янському районі на 2016-2017 роки»-  200000,00 грн.;

— на виконання програми «Підтримка фінанс. ОМС на 2016 р.»(ремонт покрівлі будинку рад) – 10000,00 грн.

—  на придбання предметів та матеріалів для забезпечення роботи Камянської станції юних техніків -8000,00 грн.

— на виконання програми Розвиток каналізаційного господарства -10000,00 грн.

 

Видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі склали 6119571,56 грн.

Використані по таким функціям:

КЕКВ Показник                 (грн.)

 

  Власні надходження 768068,74
  070101 Дошкільні заклади освіти 561115,26
2230 Батьківська плата  використано на продукти харчування 561115,269
  100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 206953,48
2111 Заробітна плата 2356,27
2120 Нарахування на оплату праці 518,37
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (госп.товари) 164125,696
2240 Оплата послуг (транспортні послуги) 39953,18
                       Інші джерела власних надходжень 26267,96
  070101 Дошкільні заклади освіти 15135,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (госп. товари) 1725,00
2230 Продукти харчування 13410,00
  100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 11132,96
2111 Заробітна плата 2356,25
2120 Нарахування на оплату праці 518,38
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8258,33
Інші кошти спеціального фонду 5325234,86
  010116 Органи місцевого самоврядування 82419,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання 82419,00
  070101 Дошкільні заклади освіти 21900,00
3110 Придбання предметів довгострокового користування (13900-ел/плити  та 8000,00-холодильник для ДНЗ»Сонечко») 21900,00
  100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 2991273,00
3110 Придбання предметів довгострокового користування (системи відеоспостереження-79600,00 грн.,багаторічні насадження-3896,00 грн.,косарка ротаційна-22000,00 грн.,автонавантажувач телескопічний МАНІТУ-875384,00 грн.,люлька підйомна та відвал для снігу-112600,00 грн.,двигун-1300000 грн. ) 1223448,00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів:

капітальний ремонт вулиці Героїв Майдану та тротуару(2 школа та 1 школа)-538370,40 грн..;

капітальний ремонт площі стадіону Авангард-863859,15  грн.;

капітальний ремонт тротуару по вул..Пушкіна-363403,05 грн.;

оплата за проведену експертизу проекту – 2192,05 грн.;

1767825,00
3141 Реконструкція житлового фонду(оплатп за проведення державної експертизи проекту «Реконструкція гуртожитку по вул.Перемога ,1 під житло для дітей сиріт») 3038,4
  150101 Капітальні вкладення 2109223,95
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)(виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт гуртожитку) 79002,00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів(капітальний ремонт площі «Небесної Сотні»(1481783,55 грн.-субвенція з державного бюджету) 1496783,55
3210 Капітальні трансферти підприємствам(130500 грн.- субвенція Кам’янському КПТМ для виготовлення проекту по реконструкції котельні по вулиці Партизанська,6.;399900,00 грн –субвенція з державного бюджету для Кам’янського КПТМ на придбання котла твердопаливного, блоку керування котлоагрегатом(в комплекті), димососа та економайзера ) 530400,00
  180409  Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності 45192,91
3210 Капітальні трансферти підприємствам( надання субвенції в сумі 45192,91 грн. КП «Кам’янка –житло» (16492,91грн. проведення капремонту та експертне обстеження ліфтів будинку пров. Шевченка,37 та 39 а, 12700 грн.- придбання бензинових кіс, 16000 грн. проведення капремонту будинку по провулку 16,а саме-заміна вікон(субвенція з обласного бюджету)). 45192,91
  240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 40000,00
2210 Предмети,матеріали та обладнання (субенція  з обласного бюджету на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів-40000,00 грн. 40000,00
  240602 Утилізація відходів 11602,00
2240 Оплата послуг за впорядкування сміттєзвалиша 11602,00
  250380 Інші субвенції 23624,00
3220 Субвенція відділу освіти для придбання плити та сума співфінансування 23624,00

 

Всього доходи загального та спеціального фондів складають 21932745,38 грн. та видатки за загальним та спеціальним фондом складають 19713466,81 грн. з перевищенням доходів над видатками на 2219278,57 грн..

Залишки коштів на котлових рахунках станом на 01.01.2017 року складають – 3311935,56 грн. в т.ч.:

загального фонду                                                                 —     3264256,02

спеціального фонду  (бюджет розвитку)                             —    47679,54

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року відсутня.

 

Міський  голова                                                         В.І.Тірон

 

  • Переглядів: 343
  • 20.01.2017