Додаток №1 до ріш. № 2-24

                 
      Додаток №1
      до рішення сесії міської ради №2-24/VІІ ради
      «Про міський бюджет  на 2015 рік»
                 
Доходи Бюджет м. Кам`янка на 2015 рік
              (грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього у т.ч.
бюджет
розвитку
10000000 Податкові надходження   8660132,00 8660132,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   6000,00 6000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   6000,00 6000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  6000,00 6000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1511220,00 1511220,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1511220,00 1511220,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 7136412,00 7136412,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 3647600,00 3647600,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 3000,00 3000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 36500,00 36500,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 266500,00 266500,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2610000,00 2610000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 60600,00 60600,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 579400,00 579400,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 91600,00 91600,00 0,00 0,00
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів  37300,00 37300,00 0,00 0,00
18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами  37300,00 37300,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   3451512,00 3451512,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1074000,00 1074000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2215112,00 2215112,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 162400,00 162400,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  6500,00 6500,00 0,00 0,00
19010000 Екологічний податок  6500,00 6500,00 0,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  3600,00 3600,00 0,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  600,00 600,00 0,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  2300,00 2300,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   1024800,00 159800,00 865000,00 5000,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   1200,00 1200,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   1200,00 1200,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  1200,00 1200,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  152000,00 152000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 132000,00 132000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 132000,00 132000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   20000,00 20000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   13000,00 13000,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7000,00 7000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   11600,00 6600,00 5000,00 5000,00
24060000 Інші надходження   6600,00 6600,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   6600,00 6600,00 0,00 0,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 5000,00 0,00 5000,00 5000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   860000,00 0,00 860000,00 0,00
                 
                 
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього у т.ч.
бюджет
розвитку
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  860000,00 0,00 860000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  860000,00 0,00 860000,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   2600,00 2600,00 0,00 0,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   2600,00 2600,00 0,00 0,00
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  2600,00 2600,00 0,00 0,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   2600,00 2600,00 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   2071056,00 1998056,00 73000,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   2071056,00 1998056,00 73000,00 0,00
41030000 Субвенції   2071056,00 1998056,00 73000,00 0,00
41035000 Інші субвенції  1824071,00 1751071,00 73000,00 0,00
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 246985,00 246985,00 0,00 0,00
  Всього доходів 11758588,00 10820588,00 938000,00 5000,00
                 
  Секретар міської ради       А.М.Плєшкань
                 
  • Переглядів: 121
  • 30.11.2015