Рішення № 2-12/VІI

 

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 26.11.2015 р. № 2-12/VІI

м. Кам’янка

 

Про затвердження складу постійної комісії з питань погодження документів для одержання дозволу на відведення та надання в оренду землі, будівництво, розгляд земельних питань на території м. Кам’янки

 

Відповідно до ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України,  в зв’язку з тим, що виникають ряд питань по землі, які необхідно вирішувати колегіально та те, що відбулися певні зміни в персональному складі виконавчого апарату міської ради,-

 

міська рада – в и р і ш и л а :

 

1.     Рішення від 31.07.2014 р. № 53-15/VІ «Про затвердження складу постійної комісії з питань погодження документів для одержання дозволу на відведення та надання в оренду землі, будівництво, розгляд земельних питань на території м. Кам’янки» вважати таким, що втратило чинність.

  1. Затвердити Положення про постійну комісію з питань погодження документів для одержання дозволу на відведення та надання в оренду землі, будівництво, розгляд земельних питань на території м. Кам’янки згідно додатку 1.
  2. Затвердити склад постійної комісії з питань погодження документів для одержання дозволу на відведення та надання в оренду землі, будівництво, розгляд земельних питань на території м. Кам’янки згідно додатку 2.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з земельних відносин.

 

Міський голова                                                                                   В.І. Тірон

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

          № 2-12/VІI   від 26.11.2015 р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійну комісію з питань погодження

 документів для одержання дозволу на

відведення та надання в оренду землі, будівництво, розгляд

 земельних питань в м. Кам’янка

 

1. Комісія з питань погодження  документів для одержання дозволу на відведення та надання в оренду землі, будівництво, розгляд земельних питань на території  м. Кам’янки     ( далі – єдина комісія) є дорадчо-консультативним та погоджувальним органом, створеним з метою усунення на території міста правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва, будівництва, розгляду земельних питань та  спорів.

2. Єдина комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, державними будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами,  а також цим Положенням.

3. Єдину комісію очолює голова комісії.

4. Персональний склад комісії затверджується рішенням міської ради. До персонального складу єдиної комісії включаються провідні спеціалісти відповідних відділів міськвиконкому, районних і міських контролюючих служб, представники підприємств та організацій.

5. Члени єдиної комісії забезпечують:

—         об’єктивний та повний розгляд земельних питань щодо раціонального використання та охорони земель;

—         подання висновків сесії міської ради та комісії райдержадміністрації по наданню земельних ділянок за межами міста, щодо встановлення розміру орендної плати за використання земельних ділянок на адмінтериторії Кам’янської міської ради;

—         розгляд та вирішення земельних спорів, які відносяться до компетенції Кам’янської міської ради згідно вимог ст.158 Земельного кодексу України;

—         вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до законодавства;

—         погодження фізичним та юридичним особам місця розташування (будівництво, реконструкцію) об’єктів містобудування;

—         узгодження проектно-кошторисної документації;

—         обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають при розміщенні об’єктів підприємницької діяльності.

6. Основною формою роботи єдиної комісії є її засідання.

7. Члени єдиної комісії розглядають документи, які надійшли на ім’я міського голови, вивчають їх, за потреби, за участю зацікавлених осіб. Члени єдиної комісії погоджують або дають рекомендації по розгляду справи на окремому аркуші.

Члени комісії зобов’язані бути присутні на засіданнях єдиної комісії, дотримуватися порядку на засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються, висловлювати свою думку стосовно документів, які розглядаються.

У роботі єдиної комісії можуть брати участь зацікавлені особи.

Вразі необхідності, члени єдиної комісії виїзджають на місце для обстеження об’єкта — земельної ділянки або будови.

8. Про результати розгляду звернення (клопотання) секретар єдиної комісії надає письмово в 5-ти денний термін рекомендації єдиної комісії заявнику.

При виникненні спірних питань приймається колегіальне рішення, що вноситься до протоколу, який веде секретар єдиної комісії.

Протокол засідання єдиної комісії є офіційним, підтверджує процес обговорення і прийняття висновків єдиної комісії.

Членами комісії, у разі відмови в наданні позитивного висновку чи дозволу, заявнику надається письмове аргументоване повідомлення. Підставою для прийняття рішення про відмову є :

—         недотримання вимог законодавства і цього Положення;

—         недостовірність даних у документах, поданих замовником, для отримання висновку чи дозволу;

—         відсутність повного пакету документів для отримання дозволу на відведення чи надання в оренду земельної ділянки, будівництво чи реконструкцію об’єкту містобудування.

     В разі відмови на підставі недостовірності даних у поданих документах умовам, невідповідності інструкціям та положенням, заявник може подати документи на повторний розгляд після усунення причин, що стали підставою для відмови ( у відповідності до вимог Закону України «Про розгляд звернень громадян»).

9. Секретар єдиної комісії веде протокол, веде архів протоколів єдиної  комісії, направляє копії протоколу членам комісії та надає на засідання виконавчого комітету чи міської ради для послідуючого прийняття рішень.

10. Засідання єдиної комісії проводяться раз у місяць та при потребі.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      А.М. Плєшкань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

                                                                                                            № 2-12/VІ від 26.11.2015 р.

 

С К Л А Д

про постійну комісію з питань погодження

документів для одержання дозволу на

відведення та надання в оренду землі, будівництво,

розгляд земельних питань в м. Кам’янка

 

Голова комісії :

Плєшкань Андрій Миколайович – секретар міської ради;

Заступник голови комісії:

Мартинюк Вячеслав Володимирович – завідуючий відділом земельних відносин та будівництва Кам’янської міської ради;

Секретар комісії:

Полудень Тетяна Володимирівна – діловод міської ради;

Члени комісії :

Нечиталюк Олександр Васильович — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Щербак Юрій Іванович – керуючий справами (секретар) виконкому, юрист міської ради;

Гусар Світлана Юріївна – провідний спеціаліст міської ради;

Березій Віктор Володимирович – депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з земельних відносин;

Самань Олександр Петрович – депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з земельних відносин;

Віщанський Сергій Іванович – депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з земельних відносин;

Кивгила Олександр Григорович – депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з земельних відносин;

Представник відділу регіонального розвитку, містобудування і архітектури райдержадміністрації (за згодою);

Представник відділу Держгеокадастру у Кам’янському районі (за згодою);

Представник Кам’янського РВВ ЧРФ ДП «Центр державного земельного кадастру» (за згодою);

Представник інспекції Районного сектору управління ДСНС (за згодою).

У роботі комісії беруть участь депутат міської ради за місцем розгляду справи та при потребі власники інженерних мереж і комунальних підприємств міста.

 

Секретар міської ради                                                                А.М. Плєшкань

 

 

  • Переглядів: 129
  • 19.11.2015