Рішення № 2-25 /VIІ

 

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 26.11.2015 р. № 2-25 /VIІ

м.Кам’янка

 

Про звіт про виконання міського

бюджету за  9 місяців 2015 року

 

       Заслухавши звіт  про виконання міського бюджету за  9 місяців 2015 року, міська рада відмічає, що протягом 9 місяців поточного року міською радою проведена робота по виконанню бюджету.

За  9 місяців 2015 року до міського бюджету надійшло доходів з урахування трансфертів в сумі 8429327,70 грн., з них 6588805,11 грн. до загального фонду без урахування трансфертів або 116,92 відсотків до плану та до спеціального фонду 536671,59 грн.

 

     Виконання дохідної частини по видах податків загального фонду:

 

План на  9 місяців 2015 року

Факт

Сума перев.

% викон.

І.Податкові надходження:

       1,1.податок на прибуток                    підприємств комунальної

власності:

        1.2.рентна плата за спец.викор.лісових ресурсів

       1.3.внутрішні  податки та збори(акцизний податок)

        1.4.Місцеві податки,в т.ч.

     -податок на майно,із них :

       -податок на нерухоме майно (житлова нерухомість)

       -земельний податок

     -транспортний податок з фізичних осіб

    — збір за паркування транспортних засобів

    -.єдиний податок

 

  1.5.інші податки та збори

5620031,00

 

 

 

 

 

1010000,00

 

4604971,00

 

2496881,00

 

 

 

 

2496881,00

 

 

 

17800,00

20906300,00

 

5050,00

6422665,86

1004,05

 

 

 

2113,91

1104290,75

 

5310882,52

 

2653373,18

 

 

72536,27

 

2489170,24

91666,67

 

 

31072,91

2629375,31

 

4374,60

802634,86

1004,05

 

 

 

2113,94

+94290,75

 

705901,52

 

156492,18

 

 

72536,27

 

-7710,76

91666,67

 

 

13272,91

539075,31

 

-675,40

114,28

 

 

 

 

 

109,34

 

115,33

 

106,27

 

 

 

 

99,69

 

 

 

174,57

125,79

 

86,63

ІІ.Неподаткові надходження

15347,00

163538,64

148191,64

1065,61

ІІІ.Доходи від операцій з капіталом

 

2600,61

2600,61

 

Офіційні трансферти(Освітня субвенція)

1230851,00

1230851,00

0,00

100,00

ВСЬОГО доходів без трансфертів

5635378,00

6588805,11

953427,11

116,92

Всього

6866229,00

7819656,11

953427,11

113,89

 

Доходи по офіційних трансфертах(освітня субвенціяі) становлять 1230851,00грн.(100,00%)

 

  До спеціального фонду за  9 місяців   2015 рік  надійшло  536671,59 грн,  грн. в т.ч. та 73000,00 грн субвенції.

Власні надходження бюджетних установ

468176,65

Інші джерела власних надходжень

45702,50

Надходження коштів пайової участі

21818,44

Збір за запровадження торговельної діяльності

974,00

Інші субвенції

73000,00

(Інші субвенції-73000,00 грн.(51000-капремонт вікон в д/с»Ізумруд»,22000,00-придбання житла дітям-сиротам).)

 

     Видатки міського бюджету проведено в сумі  8825229,16 грн. в тому числі із загального фонду-6879599,74 грн  та  з спеціального фонду-1945629,42 грн.

    За звітний період використання коштів з міського бюджету по кодах функціональної та економічної класифікації:

 

КФК 010116 Орган місцевого самоврядування – 876991,51 грн.

 

КЕКВ

Показник

                 (грн.)

 

2111

Заробітна плата

548138,49

2120

Нарахування на заробітну плату

190811,28

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

30411,60

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

24971,56

2250

Видатки на відрядження

291,36

2271

Оплата теплопостачання

69948,48

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

2005,23

2273

Оплата електроенергії

9975,49

2800

Окремі заходи по реалізації програм

438,00

 

КФК 070101 Дошкільні заклади освіти –4778405,12 грн.

 

КЕКВ

Показник

                 (грн.)

 

2111

Заробітна плата

2543092,61

2120

Нарахування на заробітну плату

902399,73

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

56582,29

2220

Медикаменти та перев’язувальні

2223,04

2230

Продукти харчування

297917,89

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

68140,66

2250

Видатки на відрядження

528,98

2271

Оплата теплопостачання

778978,07

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

49901,04

2273

Оплата електроенергії

71797,45

2800

Інші поточні видатки

6843,36

 

КФК 090412 Соціальний захист населення

 

КЕКВ 2730 – 23300,00 грн.

 

КФК 100203 Благоустрій міста – 1137962,06 грн. в т.ч.:

 

КЕКВ

Показник

                 (грн.)

 

2111

Заробітна плата

369266,04

2120

Нарахування на заробітну плату

139177,80

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

257858,47

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

286674,19

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

1109,38

2273

Оплата електроенергії

62648,34

2282

Окремі заходи по реалізації державних програм,не віднесені до заходів розвитку

850,00

2800

Інші поточні видатки

20377,84

 

КФК 110502  Культурно-освітні заходи    35729,05 грн.

КФК 160101 Землеустрій                            7012,00 грн

КФК 250102 Інші субвенції           20200,00 грн (6000,00 для закупки пожежних гідрантів ;14200,00 грн –для виконання районної програми «Освіта Кам’янщини;»

 

     Кошти спеціального фонду в сумі – 1945629,42 грн. використано за такими функціями:

 

     За рахунок власних надходжень:-418511,26 грн

 

КФК 070101 Дошкільні заклади освіти

КЕКВ 1133 продукти харчування 298443,35 грн.

 

КФК 100203 Благоустрій міста 120067,91 грн. в т.ч.:

КЕКВ 2210 (предмети,матеріали)- 76613,83 грн.

КЕКВ 2240(оплата послуг) -43454,08 грн.

За рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески)-45702,50 грн.

 

За рахунок вільного залишку  коштів бюджету розвитку (спеціальний фонд):-1481415,66 грн.

 

КФК 070101 КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 76000,00 грн(51000,00 капремонт вікон дитячого садочку №3«Ізумруд»-субвенція з обласного бюджету,25000-вигот.проектно-кошторисної документації на капремонт д/с №4 «Сонечко»)

 

КФК 150101 Капітальні вкладення 509109,11 грн.

КЕКВ 3121 Капітальне будівництво (придбання) житла  22000,00 грн.(придбання соціального житла дітям-сиротам субвенція з районного бюджету)

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам(установам,організаціям) 487109,11 грн(Кам’янському комунальному підприємству теплових мереж для завершення будівництва блочно-модульної котельні))

 

КФК 170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг 15702,00 грн.

КЕКВ 2240 поточний ремонт доріг 15702,00 грн.

 

КФК 100203 Благоустрій міст.сіл.селищ-771627,55 грн

КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування — 16000,00 грн.(15000,00 грн.- оплата відеотехніки,1000,00 грн.- багаторічні насадження)

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 755627,55 грн.(капремонт вул. Сердюка, вулиці Людмили Борисової, вулиці 50-річчя Визволення ,вулиці Заводської,капремонт тротуарів вул..Червоноармійська від вулиці Г.Майдану)

 

КФК 180409 Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності 108977,00 грн

КЕКВ 3210 капітальні трансферти підприємствам 97390,00 грн.(КП «Кам’янка –житло» для проведення капітального ремонту  покрівлі будинку по вул..Пушкіна,43  та придбання комп’ютерної техніки).

 

  Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.80 Бюджетного кодексу України,-

 

міська рада –  в и р і ш и л а:

 

  1. Рекомендувати затвердження звіту про виконання міського бюджету за                 9 місяців 2015 року:

           Доходи загального фонду затвердити в сумі 7819656,11 грн.(в т.ч.освітня субвенція 1230851,00) та видатки в сумі 6879599,74 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 940056,37 грн.

Перевищення доходів над видатками  буде розподілений у поточному році.

Доходи спеціального фонду затвердити в сумі 609671,59 грн., видатки в сумі 1945629,42  грн. Перевищення видатків над доходами в сумі 1335957,83 грн пояснюється використанням коштів вільного залишку спеціального фонду які були  на початок року в сумі 1927624,51  грн.

 

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на завідувача відділом бухгалтерського обліку та звітності Рожко Н.С..

 

 

        

                          Міський голова                                             В.І.Тірон                                                

  • Переглядів: 139
  • 03.12.2015