Додаток №2

м. Кам`янка     Додаток №2    
      до рішення сесії міської ради  30.07.2015 №65-1/VI
      «Про міський бюджет на 2015 рік»
           
Фінансування Кам’янська міська рада на 2015 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 1798593,00 33215,00 1765378,00 1744378,00
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
203410 Одержано 2953826,00 2953826,00 0,00 0,00
203420 Повернено -2953826,00 -2953826,00 0,00 0,00
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 0,00
205100 На початок періоду 18489,95 0,00 18489,95 0,00
205200 На кінець періоду 18489,95 0,00 18489,95 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1798593,00 33215,00 1765378,00 1744378,00
208100 На початок періоду 8830812,53 57064,41 8773748,12 1900003,14
208200 На кінець періоду 7032219,53 7064,41 7025155,12 172410,14
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -16785,00 16785,00 16785,00
600000 Фінансування за активними операціями 1798593,00 33215,00 1765378,00 1744378,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1798593,00 33215,00 1765378,00 1744378,00
602100 На початок періоду 8849302,48 57064,41 8792238,07 1900003,14
602200 На кінець періоду 7050709,48 7064,41 7043645,07 172410,14
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -16785,00 16785,00 16785,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
           
           
  Секретар     В.І.Табурець  
           
           
           
           
  • Переглядів: 123
  • 15.09.2015