Пояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

     до проекту рішення міської ради

 “Про міський бюджет на 2015 рік”

 

         Проект міського бюджету на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Соціально-економічний стан міста

за 2014 рік та прогноз на 2015 рік

                  Середньомісячна заробітна плата штатного працівника бюджетних установ за 2014 рік становила 2 105,00 грн., що на 12,3 відс. менша проти минулого року.

           Середньооблікова кількість штатних працівників бюджетних установ  у 2014 році становила 170 осіб, що на рівні минулого року.

            Чисельність наявного населення станом на 1 грудня 2014 року становила 12207 осіб.

 

Оцінка надходжень доходів до міського бюджету

 за 2014 рік

         За 2014 рік загальна сума доходів міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) становила 9879925,02 грн.

         До загального фонду міського бюджету  надійшло – 6033129,39 грн., або 98,27 відс. планових завдань звітного періоду.

         Порівняно з 2013 роком надходження загального фонду збільшилися на 35513,72 грн., або на 0,6 відс.

         Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) становило 3846795,63 грн., або 129,7 відс. до річних планових показників.

 

Прогноз доходів міського бюджету на 2015 рік

         До складу джерел доходів міського бюджету у 2015 році будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 69 та 691 Бюджетного кодексу України (в редакції Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014 №79-VIII).

         Прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходних джерел розраховані із їх реальної оцінки за попередні базові періоди на підставі прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік.

         При формуванні  доходної частини сільського бюджету враховано зміни положень Бюджетного кодексу України (Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014 №79-VIII) та Податкового кодексу України (Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 №71-VIII) в частині місцевих бюджетів, а саме:

         запропоновано нові види трансфертів (інші субвенції);

         скасовано розмежування джерел загального фонду на власні та закріплені доходи;

         розширено джерела надходжень загального фонду шляхом передачі із спеціального фонду екологічного податку, єдиного податку, податку на майно;

         враховано нові види надходжень міського бюджету (акцизний податок);

        скорочено кількість податків шляхом об’єднання за відповідною специфікою (податок на майно складається з плати за землю, податок на нерухоме майно, податок на транспорт).

 

Структура  доходів  міського  бюджету  на  2015  рік

грн.

Всього  доходи  — 10430803,00

Власні доходи —  860000,00

Міжбюджетні трансферти  – 1756071,00

Загальний фонд —             9543803,00

Спеціальний фонд —            5000,00

Субвенції  – 1756071,00

Інші субвенціі – 1756071,00

 

         Обсяг  доходів міського бюджету на 2015 рік прогнозується в сумі             10430803,00 грн., з них доходи загального фонду – 9543803,00 грн., спеціального – 887000,00 грн., інші субвенції – 1756071,00 грн.

 

Динаміка надходжень до міського  бюджету  у 2014 — 2015  роках

(без врахування міжбюджетних трансфертів)

грн.

 

Надходження за 2014 рік

Надходження за 2014 рік (у співставних умовах 2015 року)

Прогноз надходжень на 2015 рік

Відхилення прогнозу на 2015 рік від надходжень 2015 року

в умовах законодавства 2014 року

у співставних умовах до вимог законодавства 2015 року

Всього доходи, в тому числі:

9879925,02

6548668,33

7814732,00

-2065193,02

-3331256,69

Загальний фонд

6033129,39

5545579,16

7809732,00

+1776602,61

-487550,23

Спеціальний фонд

3846795,63

1003089,17

887000,00

-2959795,63

-2843706,46

         Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2015 рік у порівнянні до надходжень за 2014 рік зменшено на 2065193,02 грн., або на 20,9 відс. У співставних умовах (в умовах законодавства 2015 року) прогнозні показники з доходів зменшено на 3331256,69 грн., або на 33,7 відс. через зменшення прогнозних показників доходів на 2015 рік по загальному та спеціальному фонду (-3331256,69 грн.).

Доходи загального фонду

(без врахування міжбюджетних трансфертів)

         Прогнозний обсяг доходів загального фонду міського бюджету розраховано в сумі 7809732,00  грн., що більше фактичного виконання за 2014 рік на 1776602,61 грн. внаслідок збільшення:

—         ставок земельного податку (примінення коефіцієнту 1,249);

—         введенню акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання                          роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

—         єдиного податку.

         У співставних умовах вимог чинного законодавства (застосовуючи розмір відрахувань платежів до міського бюджету на рівні вимог законодавства 2015 року) доходи загального фонду міського бюджету прогнозуються у 2015 році на 487550,23 грн. менше, ніж у 2014 році.

        Акцизний  податок   з   реалізації   суб’єктами   господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних обраховано за даними, які надані  Кам’янською об’єднаною державною податковою інспекцією головного управління Міністерства доходів у Черкаській області  в сумі 1440720,00 грн.

        Податок на майно. Податок на майно залишається одним із основних джерел надходжень міського бюджету і включає в себе земельний податок з фізичних та юридичних осіб, орендну плату з фізичних та юридичних осіб. На 2015 рік  обрахований в сумі 3500000,00 грн., що включає суму фактичних надходжень 2014 року, проіндексовану на коефіцієнт 1,249 та збільшений на суму підвищення ставок земельного податку з фізичних осіб на суму 866283,50 грн.    

        Єдиний податок. Єдиний  податок обрахований в сумі 2811512,00 грн., що більше проти  надходжень 2014 року на 1,79 відс. або на 49500,00 грн.

 

Доходи спеціального фонду

            Доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) на 2015 рік обраховано в сумі 865000,00 грн., що менше 2014 року на 2981795,63 грн. або на 77,51 відс.

          Спеціальний фонд включає такі види надходжень:

860000,00 грн. – власні надходження бюджетних установ (600000,00 грн. доплата батьків за харчування у дошкільних навчальних закладах міста, 260000,00 грн. плата населення за послуги по вивезенню сміття);

5000,00 грн. – кошти бюджету розвитку (надходження коштів пайової участі у розвитку інфрастуктури).

Міжбюджетні   трансферти  міського  бюджету

         Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік» міському бюджету  передбачено 1756071,00 грн. міжбюджетних трансфертів з районного бюджету, що включає по загальному фонду 1734071,00 грн. на утримання дошкільних навчальних закладів освіти  та по сеціальному фонду 22000,00 грн. субвенція з районного бюджету (на прибання соціального житла дітям-сиротам. При розрахунку міжбюджетних трансфертів враховано нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування.

           

Видатки міського бюджету                             

Видаткову частину міського бюджету на 2015 рік сформовано в сумі 10430803,00 грн., у тому числі видатки загального фонду – 9543803,00 грн., спеціального – 887000,00 грн.

            Обсяг видатків загального фонду становить 9543803,00 грн., з них:

державне управління – 1207851,00 грн. (питома вага у видатках загального фонду – 12,66 %);

освіта – 6424149,00 грн. (67,31 %);

соціальний захист  – 40000,00 грн. (0,41 %);

благоустрій – 1794791,00 грн. (18,82 %);

інші культурно-освітні заходи – 55000,00 грн. (0,58%)

землеустрій – 7012,00 грн. (0,07%)

резервний фонд – 15000,00 грн. (0,15%)

 

При визначенні обсягів видатків в повній мірі першочергово  враховано потребу в коштах на виплату заробітної плати  з урахуванням встановлених  чинним законодавством змін мінімальної заробітної плати з  01.12.2015 р. –1378 грн., розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та продукти харчування, які споживаються  бюджетними установами міської ради.

 

2.1. Видатки загального фонду

Загальний обсяг видатків загального фонду міського бюджету визначено в сумі 9543803,00 грн.

 

2.1.1.  Державне управління

Видатки на утримання апарату міської ради КТКВК 010116 плануються в сумі  1207851,00 грн. Проти факту минулого року обсяг видатків збільшено на 9,20% або на 101792,65 грн., а проти 2013р. збільшено на 4,07% або на 47247,72 грн. Асигнування на державне управління сформовано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Фонд заробітної плати розрахований у відповідності до постанови КМУ №268 від 09.03.2006р. “Про умови оплати праці органів виконавчої влади, судів прокуратури та інших органів“, КзПП України та умов колективного договору міської ради. Видатки на оплату праці зменшено проти минулого року за рахунок зниження стимулюючих виплат, збільшено видатки  на енергоносії за рахунок неоднократного підвищення  тарифу на тепло. Асигнування забезпечують виплату заробітної плати 16-ти штатних одиниць із яких 12 на мінімальних посадових окладах, придбання необхідних матеріалів та надання послуг з урахуванням зареєстрованої кредиторської заборгованості за минулий рік, розрахунки за надані послуги та енергоносії, а саме:

 оплата праці – 660085,00 грн.;

 нарахування на заробітну плату – 239611,00 грн.;

 придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та інших предметів (канцтоварів, періодичних видань, бланків, миючих, господарських товарів) – 50000,00 грн.;

 оплата послуг (зв’язку, друк оголошень, страхування та ремонт автомобіля, послуги інтернету) – 50000,00 грн.;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 193655,00 грн.;

 видатки на відрядження – 5000,00 грн.;

 інші видатки (внески до асоціації міст України, навчання) – 9500,00 грн.        

Доведені асигнування на оплату праці з нарахуваннями та кошти для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії повністю забезпечує потребу установи.

 

2.1.2. Освіта

У 2015 році на утримання установ дошкільної освіти КТКВК 070101 у місцевому бюджеті  визначено видатки з дотриманням ЗУ “Про дошкільну освіту” інших законодавчих актів: в сумі 6424149,00 грн. з врахуванням потреб на утримання установ. Проти факту минулого року обсяг видатків збільшено на 23,81% або на 1235380,09 грн., а проти 2013р. на 24,00% або на 1243463,61 грн., що пояснюється постійним підняттям цін на товари та послуги, які необхідні для утримання дошкільних закладів. Видатки на дошкільні заклади освіти сформовано за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 4690078,00 грн. та за рахунок субвенції з районного бюджету в сумі 1734071,00 грн.

Асигнування на виплату заробітної плати залишено на рівні минулого року в сумі 2875254,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 1043718,00 грн.

Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах освіти заплановані в сумі 400000,00 грн. обраховано в цінах, які склалися на 01.01.2015 року з урахуванням додаткових витрат на утримання пільгової категорії дітей.

Також для функціонування установи потрібно придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, предметів, обладнання та інвентарю (посуд, миючі, господарські товари) в сумі 50000,00 грн. та оплата різних послуг (друкування бланків, профогляд, поточний ремонт приміщення, страхування та ремонт автомобіля) – 86966,00 грн., медикаменти – 2200,00 грн., відрахування на культурно-масову роботу – 10000,00 грн., видатки на відрядження – 5000,00 грн., навчання – 4500,00 грн.

 Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 1946511,00 грн. виходячи із середнього показника фактичного споживання енергоносіїв у натуральних показниках за минулі роки, діючі тарифи та прогнозне їх збільшення.

Доведені асигнування на оплату праці з нарахуваннями та кошти для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії повністю забезпечує потребу установи.

 

2.1.3. Інші видатки на соціальний захист населення

Соціальний захист та соціальне забезпечення КТКВК 090412 заплановані в сумі 40000 грн., що збільшено проти 2014 року на 123,00% або на  22064,00 грн., а проти 2013р. на 140,24% або на 23350,00 грн. Дані асигнування будуть спрямовані на виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям, на поховання безробітних жителів Кам’янки – в сумі 500 грн.

 

2.1.4. Благоустрій міста

Видатки на утримання об’єктів благоустрою міста КТКВК 100203 заплановано в сумі 1794791,00 грн. Проти факту минулого року обсяг видатків збільшено на 101,02 % або на 901930,46 грн., а проти 2013р. на 87,42% або на 837169,52 грн., що пояснюється постійним підняттям цін на товари та послуги, які необхідні для утримання благоустрою міста. Асигнування сформовано у відповідності з програмно-цільовим бюджетом міста та положень колективного договору, в тому числі:   

 оплата праці працівників з благоустрою міста за трудовими договорами на бюджетний рік – 586152,00 грн.;

 нарахування на заробітну плату – 212774,00 грн.;

 придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, предметів, обладнання та інвентарю (електроматеріали, лопати, мітли, мішки для сміття, тощо) – 242292,00 грн.;

 оплата послуг (транспортні послуги, евтаназія бездомних тварин, поточний ремонт доріг та транспортних засобів, ремонт електромереж) – 577149,00 грн.;

 медикаменти – 1000,00 грн.;

 оплата енергоносіїв – 169424,00 грн.;       

 інші видатки – 6000,00 грн.

Доведені асигнування на оплату праці з нарахуваннями та кошти для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії повністю забезпечує потребу установи.

 

2.1.5. Інші культурно-освітні заходи

Видатки по інших культурно-освітніх заходах КТКВК 110502  передбачають проведення свят, спортивних змагань та виплату винагороди за перемогу в змаганнях, конкурсах, олімпіадах школярам міських шкіл, які займають призові місця в номінаціях визначених відділом освіти плануються в сумі – 55000,00 грн., проти факту минулого року обсяг видатків збільшено на 420,49 % або на 44432,80 грн., а проти 2013р. на 47,51% або на 17714,97 грн.

 

2.1.6. Землеустрій

Видатки по землеустрою КТКВК 160101 передбачають виплати кредиторської заборгованості за 2014 рік, а саме 7012,00 грн. за виготовлення проекту відведення земельної ділянки під кладовище.

                                 

2.1.7. Резервний фонд

Видатки по резервному  фонду КТКВК 250102 склали в сумі 15000,00 грн. В 2014 та 2013 роках асигнування по даній функції не планувалися.

 

2.2. Видатки спеціального фонду

Загальний обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету визначено в сумі 887000,00 грн.

 

2.2.1. Освіта

 Власні надходження по КТКВК 070101 – батьківська плата спрямована на харчування дітей, які заплановано в бюджеті 2015 року в сумі 600000,00 грн. Плату батьків за харчування  дітей збільшено: до 3-х років – 8,00 грн.; з 3-х до 6-ти років – 10,00 грн. Це пояснюється змінами в Законі про дошкільну освіту, згідно якого батьківська плата встановлюється в розмірі 60 відсотків від вартості харчування на день.

 

2.2.2. Благоустрій міст, сіл, селищ

Власні надходження по послугах з вивезення твердих побутових відходів по місту КТКВК 100203 від населення та підприємств і установ 260000,00 грн. будуть спрямовані на погашення кредиторської  заборгованості за 2014 рік та утримання об’єктів з благоустрою міста відповідно до програмного забезпечення видатків.

 

                            2.2.3. Капітальні вкладення

 Видатки по капітальним вкладенням КТКВК 150101 провести за рахунок субвенції з районного бюджету КЕКВ 3121 в сумі 22000,00 грн. (на придбання соціального житла дітям-сиротам).

 

Бюджет розвитку

Видатки, які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку затверджено в сумі 5000,00 грн..

Надходження  коштів пайової учаcті планується використати на погашення заборгованості по благоустрою міста КТКВК 100203  КЕКВ 3132 в сумі 5000,00 грн. на оплату технічного нагляду за виконанням робіт по капітальному ремонту полігону твердих побутових відходів в с.Косарі Кам’янського району.

 

 

Заввідділом бухгалтерського обліку

та звітності                                                                                               Н.С.Рожко

  • Переглядів: 184
  • 15.09.2015