Додаток №3 до ріш 2-24

                                 
                      Додаток №3
                      до рішення сесії міської ради №2-24/VІІ ради
                      «Про міський бюджет  на 2015 рік»
                                 
видатків Бюджет м. Кам`янка на 2015 рік
                                (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету* Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною**/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
з них
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії бюджет
розвитку
кошти,що перед.до бюдж.розвитку
  01   Кам’янська мiська рада 10791803,00 10787803,00 4634391,00 2259590,00 0,00 2806878,00 888000,00 0,00 0,00 1918878,00 1845878,00 78785,00 13598681,00
  010000   Державне управління  1207851,00 1207851,00 662985,00 193655,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 0,00 1213851,00
  010116 0111 Органи місцевого самоврядування  1207851,00 1207851,00 662985,00 193655,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 0,00 1213851,00
  070000   Освіта  7296149,00 7296149,00 3385254,00 1896511,00 0,00 692500,00 600000,00 0,00 0,00 92500,00 41500,00 0,00 7988649,00
      в т.ч.субвенція з районного бюджету 1734071,00 1734071,00 1572565,00 161506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1734071,00
  070101 0910 Дошкільні заклади освіти  7296149,00 7296149,00 3385254,00 1896511,00 0,00 692500,00 600000,00 0,00 0,00 92500,00 41500,00 0,00 7988649,00
  090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення  45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00
  090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00
  100000   Житлово-комунальне господарство  1858006,00 1858006,00 586152,00 169424,00 0,00 1118642,00 260000,00 0,00 0,00 858642,00 858642,00 16785,00 2976648,00
  100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  1858006,00 1858006,00 586152,00 169424,00 0,00 1118642,00 260000,00 0,00 0,00 858642,00 858642,00 16785,00 2976648,00
  110000   Культура і мистецтво  40800,00 40800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40800,00
  110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи  40800,00 40800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40800,00
  150000   Будівництво  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789736,00 0,00 0,00 0,00 789736,00 767736,00 0,00 789736,00
  150101 0490 Капітальні вкладення  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789736,00 0,00 0,00 0,00 789736,00 767736,00 0,00 789736,00
  160000   Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство  57012,00 57012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57012,00
  160101 0421 Землеустрій  57012,00 57012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57012,00
  170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00
  170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00
  180000   Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 110000,00 0,00 110000,00
  180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 110000,00 0,00 110000,00
  240000   Цільові фонди  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00
  240602 0512 Утилізація відходів  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00
  250000   Видатки, не віднесені до основних груп  286985,00 282985,00 0,00 0,00 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 62000,00 62000,00 62000,00 348985,00
  250102 0133 Резервний фонд  4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
  250203 0160 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 246985,00 246985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246985,00
  250380 0180 Інші субвенції  36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 62000,00 62000,00 62000,00 98000,00
      Всього 10791803,00 10787803,00 4634391,00 2259590,00 0,00 2806878,00 888000,00 0,00 0,00 1918878,00 1845878,00 78785,00 13598681,00
                                 
                                 
* — Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
** — Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
                                 
    Секретар міської ради     А.М.Плєшкань          
                                 
  • Переглядів: 146
  • 30.11.2015