Додаток №5

 
          Додаток № 5
до рішення сесії міської радидо рішення міської ради від 25.06.2015 №64-1/VI   

«Про міський бюджет на 2015 рік»

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету  у 2015 році
              (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
  01   Кам’янська міська рада (головний розпорядник)        
  01   Кам’янська міська рада (відповідальний виконавець)         
               
  90412     Соціальний захист малозабезпечених верств населення м.Кам’янка 40 000,00   40 000,00
  100203     Благоустрій міста Кам’янка на 2012-2015 роки 1 778 006,00 1 106 642,00 2 884 648,00
  110502     Культурно-мистецькі заходи в 2011-2015 роках 40 800,00   40 800,00
      Всього    1 858 806,00 1 106 642,00 2 965 448,00
               
1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
               
Секретар міської ради   В.І.Табурець        
               
  • Переглядів: 112
  • 15.09.2015