Рішення №59-1 від 27.01.2015р

 

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Кам’янська міська рада

Рішення

 

Від «27» січня 2015 року      

 №59-1/VI      

 

Про міський бюджет

на 2015  рік

 

 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Визначити на 2015 рік:

         —  доходи міського бюджету у сумі 10430803,00 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  9543803,00 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 887000,00 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

         — видатки міського бюджету у сумі 10430803,00 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 9543803,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 887000,00 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.

         2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  5000,00 грн.

         3. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

         4. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

         5. Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 15000,00 грн.

         6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

         оплата праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         поточні трансферти населенню;

         поточні трансферти місцевим бюджетам.

         7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі 2154791,00 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

         8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         9.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік:

         до доходів належать надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України;

         джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України.

         11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

         12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

         13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків бюджету окремо за загальним та спеціальними фондами міського бюджету розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

       14. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Міський голова                                                                    В.І.Тірон

 

  • Переглядів: 124
  • 15.09.2015