Додаток №3 до рішення сесії міської ради №4-1/VII від 25.02.2016 «Про міський бюджет на 2016 рік»

Додаток №3
до рішення сесії міської ради №4-1/VII від 25.02.2016
«Про міський бюджет на 2016 рік»

видатків Бюджет м. Кам`янка на 2016 рік

(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету* Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету «Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною**/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них «видатки
розвитку» Всього видатки споживання з них «видатки
розвитку» з них
«оплата
праці» комунальні послуги та енергоносії «оплата
праці» комунальні послуги та енергоносії «бюджет
розвитку» кошти,що перед.із ЗФ до БР
01 Кам’янська мiська рада 11966223,00 11931223,00 5475233,00 1992032,00 0,00 2896241,00 1210000,00 0,00 0,00 1686241,00 1686241,00 0,00 14862464,00
010000 Державне управління  1409025,00 1409025,00 808623,00 160872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1409025,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування  1409025,00 1409025,00 808623,00 160872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1409025,00
070000 Освіта  8204596,00 8204596,00 4091645,00 1705949,00 0,00 1070000,00 990000,00 0,00 0,00 80000,00 80000,00 800000,00 9274596,00
070101 0910 Дошкільні заклади освіти  8204596,00 8204596,00 4091645,00 1705949,00 0,00 1070000,00 990000,00 0,00 0,00 80000,00 80000,00 800000,00 9274596,00
в т.ч.субвенція з районного бюджету 2905000,00 2905000,00 2905000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2905000,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
100000 Житлово-комунальне господарство  2032602,00 2032602,00 574965,00 125211,00 0,00 1574241,00 220000,00 0,00 0,00 1354241,00 1354241,00 1344241,00 3606843,00
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  2032602,00 2032602,00 574965,00 125211,00 0,00 1574241,00 220000,00 0,00 0,00 1354241,00 1354241,00 1344241,00 3606843,00
110000 Культура і мистецтво  80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи  80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
150000 Будівництво  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235000,00 0,00 0,00 0,00 235000,00 235000,00 235000,00 235000,00
150101 0490 Капітальні вкладення  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235000,00 0,00 0,00 0,00 235000,00 235000,00 235000,00 235000,00
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство  100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
160101 0421 Землеустрій  100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп  60000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
250102 0133 Резервний фонд  35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
250380 0180 Інші субвенції  25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
Всього 11966223,00 11931223,00 5475233,00 1992032,00 0,00 2896241,00 1210000,00 0,00 0,00 1686241,00 1686241,00 1676241,00 14862464,00
«* — Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
** — Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.»

Секретар міськ ради А.М.Плєшкань

  • Переглядів: 120
  • 26.02.2016