Додаток № 6 до рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік»

 

Додаток № 6
до рішення сесії міської ради
«Про міський бюджет на 2016 рік»
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету  у 2016 році
(тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01 Кам’янська міська рада (головний розпорядник)
01 Кам’янська міська рада (відповідальний виконавець)
90412 Соціальний захист малозабезпечених верств населення м.Кам’янка 80 000,00 80 000,00
100203 Благоустрій міста Кам’янка на 2016 роки 2 032 602,00 1 574 241,00 3 606 843,00
110502 Культурно-мистецькі заходи в 2016 роках 80 000,00 80 000,00
Всього 2 192 602,00 3 766 843,00
1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

  • Переглядів: 218
  • 26.02.2016