Про внесення змін до рішення сесії міської ради №4-1/VII від 30.12.2015 «Про міський бюджет на 2016 рік»

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Кам’янська міська рада

Рішення

 

Від 25.02 2016  №7-1/VIІ

м.Кам’янка

 

Про внесення змін до рішення сесії

міської ради №4-1/VII  від 30.12.2015

«Про міський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення сесії міської ради №4-1/VII  від 30.12.2015″ Про міський бюджет на 2016 рік» та викласти в наступній редакції:
 2. 1. Визначити на 2016 рік:

         — доходи міського бюджету у сумі 14002464 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  12782464 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1220000 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

         — видатки міського бюджету у сумі 14862464 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 11966223 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 22896241 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення.

 — профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 816241 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1676241 грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку, в т.ч. за рахунок вільного залишку загального фонду станом на 01.01.2016 в сумі 860000  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  5000 грн.
 2. 3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.
 3. 4. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2015 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 35000 грн.
 5. 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. 7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. 9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України.

 1. 1 Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 3. 13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків бюджету окремо за загальним та спеціальними фондами міського бюджету розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
 4. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Міський голова                                                                      В.І.Тірон

 • Переглядів: 115
 • 26.02.2016