ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від _________2016 р. №  ___ — ___   /VІ

м. Кам’янка

 

Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, ст. 31 Закону України “Про оренду землі”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 01.06.2005 р.  № 901 «Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики», наказу Державного комітету України із земельних ресурсів 23.07.2010  N 548 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за N 1011/18306, яким затверджена Класифікація видів цільового призначення земель, з метою встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на адмінтериторії міської ради, –

 

міська рада –ВИРІШИЛА :

 

 1. Рішення від 30.11.2005 р. № 27-8-IV “Про затвердження порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки” (із змінами та доповненнями) вважати таким, що втратило чинність.
 2. Затвердити Порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в м. Кам’янка згідно з додатком.
 3. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.
 4. Виконавчому комітету міської ради забезпечити внесення змін до існуючих договорів оренди.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, земельних відносин та управління комунальним майном.

 

 

Міський голова                                                                               В.І.Тірон

 

 

 

 

Додаток  до рішення міської ради

від _________2016 р. №  ___ — ____    /VІ

ПОРЯДОК

встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

 

 1. Загальні положення

1.1 Порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності (надалі — «Порядок») розроблений з метою впровадження узгоджених підходів щодо економічного регулювання відносин в галузі користування земельними ділянками.

1.2 Порядок розроблений відповідно до вимог Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», наказу Державного комітету України із земельних ресурсів 23.07.2010  N 548 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за N 1011/18306, яким затверджена Класифікація видів цільового призначення земель.

1.3 Порядок регламентує принципи встановлення розмірів орендної плати, умови і строки сплати орендної плати за землю, відповідальність за їх порушення.

1.4 Оренда землі — це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Орендодавцем земельної ділянки виступає Кам’янська міська рада, орендарями земельних ділянок є фізичні та юридичні особи, в тому числі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності.

 

 1. Принципи встановлення розмірів орендної плати

2.1 Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються  відповідно до чинного законодавства.

Таблиця 1

Розмір відсоткової ставки орендної плати за земельні ділянки

№ п/п відсоток від нормативної грошової оцінки Вид використання 
1.   Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) 
1.1. 7 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  
1.2. 7 Для ведення особистого селянського господарства 
1.3. 3 Для індивідуального садівництва 
1.4. 3 Для колективного садівництва 
1.5. 7 Для городництва 
1.6. 7 Для сінокосіння і випасання худоби 
1.7. 7 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 
1.8. 7 Для іншого сільськогосподарського призначення  
2.   Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) 
2.1. 3 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
2.2. 3 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
2.3. 3 Для будівництва індивідуальних гаражів  
2.4. 3 Для колективного гаражного будівництва 
2.5. 3 Для іншої житлової забудови  
3.   Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування) 
3.1. 3 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
3.2. 10 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
3.3. 10 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 
3.4. 10 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 
3.5. 3 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
3.6. 10 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  
3.7. 10 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  
4. 3 Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації) 
5. 3 Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів) 
6.   Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)  
6.1. 3 Для юридичних та фізичних осіб в яких сукупна площа переданих в оренду земельних ділянок перевищує 1,0 га
6.2. 5 Для юридичних та фізичних осіб в яких сукупна площа переданих в оренду земельних ділянок менша 1,0 га
7.   Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)  
7.1. 3 Для юридичних та фізичних осіб в яких сукупна площа переданих в оренду земельних ділянок перевищує 1,0 га
7.2. 5 Для юридичних та фізичних осіб в яких сукупна площа переданих в оренду земельних ділянок менша 1,0 га
8. 10 Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку) 
9. 3 Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)
10. 3 Під проходами проїздами та майданчиками
11. 3 На період будівництва на термін виконання проектних робіт, підготовчих та будівельних робіт при умові представлення проектної документації, затвердженої в установленому порядку

 

2.2    На земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки під будівлями (спорудами) наданими в оренду третім особам, орендна плата за землю нараховується в залежності від виду діяльності та вносяться зміни до договору оренди.

2.3 Для будівель змішаного цільового використання на одній земельній ділянці орендна плата за землю нараховується пропорційно до права власності на будівлю чи споруду.

 

 1. Порядок сплати орендної плати за землю.

 

3.1    Орендар зобов’язаний у місячний термін з дня прийняття рішення про надання земельної ділянки в оренду укласти договір оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством.

3.2     Не укладення договору оренди земельної ділянки протягом місяця з дня прийняття рішення з вини орендаря є підставою для скасування рішення і повернення земельної ділянки власнику.

3.3.Орендна плата орендарями сплачується рівними частинами щомісячно якщо інше не передбачено законом або договором.

3.4 За несвоєчасну сплату орендної плати справляється пеня у розмірах визначених законодавством.

3.5    У разі систематичної несплати орендної плати орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору за згодою сторін або за рішенням суду та припинення використання земельної ділянки орендарем.

 

 1. Застосування пільг щодо сплати орендної плати за використання земельної ділянки.

4.1Для визначення орендної плати юридичним та фізичним особам, які мають в користуванні земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд застосовувати коефіцієнт 0,1.

4.2 Для визначення орендної плати за земельні ділянки надані в користування учасникам бойових дій для індивідуального садівництва, городництва та ведення особистого селянського господарства, застосовувати коефіцієнт 0,1.

4.3 Для визначення орендної плати за земельні ділянки надані фізичним особам для городництва сукупна площа яких не перевищує 0,12 га, застосовувати коефіцієнт 0,1.

 

 

 

Міський голова                                                                                                     В.І.Тірон                                                                                  
А Н А Л І З

регуляторного впливу до проекту регуляторного акту — рішення сесії

Кам’янської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Кам’янка»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Плата за землю є важливою умовою підприємницької діяльності. Від досконалості земельних відносин, зокрема рівня орендної плати, залежить зацікавленість суб’єктів у розвитку підприємницької діяльності.

Згідно чинного законодавства в основі визначення плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення лежить грошова оцінка землі, яка встановлюється за визначеною методикою. Орендна плата є формою плати за землю, і на неї теж поширюється даний порядок. Отже орендна плата повинна визначатися залежно від грошової оцінки землі.

Ставки орендної плати, які на сьогодні застосовуються міською радою при укладенні договорів оренди земельних ділянок  затвердженні рішенням Кам’янської міської ради ще в 2005 році (з послідуючими змінами та доповненнями). За даний період часу відбулися значні зміни в чинному законодавстві, тому положення діючого регуляторного акту не відповідають в повній мірі вимогам чинного законодавства. Зокрема, Податковим кодексом України, Законом України «Про оренду землі» визначено, що розмір річної орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути… ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. Відповідні норми чинного законодавства не обумовлені у діючому регуляторному акті, а тому не можливо забезпечити шляхом його подальшого застосування ефективне використання земельного фонду міста.

Необхідно врахувати і той факт, що на території міста діє низький розмір орендної плати.

Важливою передумовою перегляду у 2016 році на 2017 та послідуючі роки діючих ставок є те, що усі вагомі складові витрат державної економіки порівняно до 2005-2007 років збільшили свою вартісну межу.

Отже, діючі у місті Кам’янка ставки орендної плати за землю є економічно необґрунтованими і не сприяють ефективному використанню земельних ресурсів.

З метою ефективного використання земельних ділянок, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі» даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території міста у відповідність до норм чинного законодавства  встановивши економічно обґрунтовані, справедливі, єдині ставки орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки визначеного класифікатором земель, приведення діючих договорів оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства.

 1. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним міським радам. Змінити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечить нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення міської ради відповідно до норм чинного законодавства.

III. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого регуляторного акту, так як всі вони, як раз і виникли із-за тривалого часу застосування ставок орендної плати без урахування змін у діючому законодавстві, при відсутності змін до діючого регуляторного акту по їх встановленню. Внесення змін до діючого регуляторного акту можливе, але не доцільно. В запропонованому регуляторному акті ставки розподілені по групам цільового використання та місця розташування земельних ділянок відповідно до нормативної грошової оцінки, проведеної за час застосування нині діючого регуляторного акту. Тому для більшої зручності застосування рішення про затвердження ставок, як для податкової інспекції, так і для суб’єктів господарювання, для врахування результатів затвердження нової нормативної грошової оцінки доцільним буде підготувати та прийняти нове рішення у вигляді запропонованого регуляторного акту.

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню річної орендної плати за землі різного цільового призначення на адміністративній території міської ради

При прийнятті регуляторного акту будуть визначені розміри орендної плати за земельні ділянки, які будуть відповідати вимогам чинного законодавства, будуть більш соціально справедливі, а додаткові надходження до бюджету дадуть змогу направити більше коштів на забезпечення виконання власних повноважень органу місцевого самоврядування та соціальний розвиток територіальної громади.

 1. Цілі державного регулювання.

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

— приведення нормативно — правового документу у відповідність до норм чинного законодавства;

— встановлення соціально — справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

— забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

— збільшення надходжень до загального фонду бюджету містам за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі для більшості видів її цільового використання та направлення додаткових коштів на соціально-культурний розвиток міста;

— забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

— можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межах чинного законодавства України.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

— удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

— впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати;

— розробка системи моніторингу ефективності використання земельних ресурсів міста в розрізі видів використання і планування використання з урахуванням перспектив розвитку міста.

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до визначення розміру орендної плати.

Досягнення встановлених цілей відбудеться лише за умови безпосереднього державного регулювання, шляхом прийняття запропонованого акту, який встановлюватиме ставки оренди землі у місті. Цей спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним та доцільним, оскільки чинним законодавством визначено, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір орендної плати за землю.

VII. Аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту – рішення міської ради “Про затвердження «Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки», дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

VIII. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

 1. Визначенням категорії земель, перспектив і цілей їх передачі в оренду, прогнозування разових і постійних надходжень до бюджету міста, створення привабливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва.
 2. Забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди земельних ділянок, для розвитку ринку землі, благоустрою міста та соціально-культурної сфери, для регулювання земельних відносин на території міста.
 3. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду.
 4. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.
 5. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.
 6. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.
 7. Укладання договорів оренди земельних ділянок та внесення змін до існуючих.
 8. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади міста та відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття запропонованого рішення надасть можливість:

— привести діючи договори оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства;

— поповнення бюджету міста;

— здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від оренди землі при формуванні міського бюджету;

— простота і доступність даного регуляторного акту.

 

Х. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

 

Досягнення поставлених цілей не потребує значних фінансових затрат так як кошти на його розробку та прийняття покладено на міську раду і збільшення фінансування на його реалізацію буде відбуватися шляхом додаткового фінансування з міського бюджету на документообіг, який пов’язаний з його реалізацією. Витрати на суб’єктів господарювання та громадян будуть полягати у проведенні державної реєстрації додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок.

 

XІ. Вигоди, які виникають внаслідок дії регуляторного акту.

  Суб’єкти підприємницької діяльності Місцева влада Населення
Вигоди Орендна плата за землю буде приведена до відповідності згідно з нормами чинного законодавства, рівні умови конкуренції. Можливе збільшення надходження до бюджету від орендної плати за землю. Більш ефективне використання земель міста. Підвищення якості виконання міських бюджетних програм Прозорість дій влади
Витрати Збільшення розміру орендної плати за користування землею у деяких орендарів.

Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства, збільшення розміру орендної плати

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу Витрат не передбачається

XII. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Реалізація запропонованого регуляторного акту потребує додаткових фінансових витрат міської ради з бюджету міста на збільшення документообігу, пов’язаного з укладенням додаткових угод до існуючих договорів оренди. Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку держави не передбачено. Усі питання щодо підготовки та внесення змін до договорів оренди землі здійснюються працівниками виконавчого комітету міської ради.

XIII. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування. При настанні зазначених подій до регуляторного акту будуть внесені відповідні зміни.

XIV. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

 1. Визначення показників результативності цього регуляторного акту.

Показники результативності зазначеного регуляторного акту визначаються за наступним критерієм:

статистичні показники, пов’язані з дією акту:

 1. Розмір надходжень від орендної плати за землю;
 2. Кількість додаткових угод, укладених до договорів, розмір орендної плати у яких не відповідає вимогам Податкового кодексу України.

XVI. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:

— аналіз надходжень до бюджету міста плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів відділу обліку та звітності міської ради (ф 412 «Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами»);

— аналіз інформації поданої працівниками виконавчого комітету міської ради щодо кількості укладених додатків договорів на оренду земельних ділянок.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

 

 

Міський голова                                                                                                           В.І.Тірон

 

 • Переглядів: 209
 • 06.05.2016