Програма соціального захисту населення міста Кам’янка на 2016-2020 роки.

Додаток

до рішення міської ради

від 17.12.2015 р. № 3-2/VII

 

Програма

Соціального захисту населення міста Кам’янка на 2016-2020 роки.

 

І.Загальна частина

 

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований Конституцією України.

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності громадян.

Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців міста.

Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики реалізації стратегії діяльності у сфері соціального захисту та соціального обслуговування, виходячи зі стратегічних напрямів розвитку країни взагалі, в рамках міської цільової програми.

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Кам’янської міської ради розроблено Програму соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки (далі — Програма), яка об’єднує в собі діючі та нові місцеві соціальні гарантії для соціально вразливих верств населення міста.

Програма розроблена на основі результатів аналізу законодавства України в соціальній сфері, досвіду реалізації попередніх міських соціальних програм, рішень міської ради та виконавчого комітету Кам’янської міської ради, а також пропозицій виконавчих органів міської ради, громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту населення.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету міста, а також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

З метою проведення аналізу стану реалізації Програми здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання передбачених заходів.

 

ІІ.Визначення мети та завдання програми

 

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території міста підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше), забезпечення соціального захисту громадян – мобілізованих на військову службу, учасників АТО та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги, послуг та виконання окремих робіт за рахунок коштів міського бюджету, а також інших залучених коштів.

Основними завданнями Програми є:

— створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

— забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій;

— забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни, праці та громадян похилого віку;

— забезпечення соціальної підтримки інвалідів та дітей інвалідів;

— забезпечення соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— забезпечення соціального захисту громадян – мобілізованих на військову службу, учасників АТО та членів                             їхніх родин;

— забезпечення нарахування та виплату допомоги на поховання безробітним жителям міста;

— забезпечення вирішення інших соціальних проблем по заявах громадян;

— забезпечення соціального захисту громадян – мобілізованих на військову службу, учасників АТО та членів їхніх родин .

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості.

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

В разі потреби обсяг  фінансування  окремих заходів програми може коригуватись. Можливі коригування, пов’язані із щорічним уточненням сумарної частини.

 

 

Виконання Програми забезпечить:

  1. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з  числа  одиноких  пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, дітей-інвалідів з метою їх соціальної підтримки.
  2. Надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з важкою хворобою, пожежею, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також забезпечення підтримки малозабезпечених сімей і осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.
  3. Поліпшення ситуації по фінансуванню робіт з увічнення пам’яті жертв війни, національно-визвольних змагань, політичних репресій, голодоморів та депортацій, популяризації і підняття питання увічнення пам’яті на високий суспільний рівень.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення добробуту та якості життя мешканців міста.

 

 

 

                   ІІІ.Заходи та розрахунок потреб у коштах для реалізації Програми на 2015-2020 роки

 

 

          Заходи 2016 рік

(план)

2017 рік

(прогноз)

2018 рік

(прогноз)

2019 рік

(прогноз)

20120 рік

(прогноз)

1                 2       3        4        5        6        7
  — джерела фінансування з міського бюджету, грн.:  

80000

 

100000

 

120000

 

140000

 

160000

1 кількість заяв громадян, од.  

85

 

90

 

95

 

100

 

105

 

 

Секретар міської ради                                           А.М.Плєшкань

  • Переглядів: 944
  • 02.02.2016