Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста Кам»янка

               Кам’янська міська рада

                                                      5 -а сесія                

                                                   Р і ш е н н я

 

від 26.07.06 р. № 5-3-У

м.Кам’янка         

 

Про затвердження Положення

про звання «Почесний грома-

дянин міста Камянка».

 

      Розглянувши пропозиції постійних комісій Кам»янської міської ради та громадян міста,-

 

                                 Міська рада – ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» ( додаток № 1).
 2. Затвердити форму клопотання ( додаток № 2).
 3. Затвердити форму витягу з протоколу зборів ( додаток № 3).
 4. Затвердити форму нагородного листа ( додаток № 4).
 5. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виготовлення необхідної кількості пам’ятних знаків, дипломів та стрічок з написом «Почесний громадянин міста Кам’янка».
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики та законності.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.Г.Шамрай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток 1

                                                                                              до рішення міської ради

                                                                                              № 5-3-У від 26.07.2006 р.

 

                                                        ПОЛОЖЕННЯ

                про звання «Почесний громадянин міста Кам’янка».

 

        Звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» присвоюється міською радою.

 

            1.Підстава для присвоєння звання:

1.1.Звання «Почесний  громадянин міста Кам’янка» є найвищою оцінкою територіальної громади міста і присвоюється особам, які мають видатні заслуги, а також зробили особистий внесок у розвиток міста, його економіки, культури, науки, освіти і спорту, чия багаторічна виробнича, благодійна, просвітницька та громадська діяльність одержала визнання мешканців міста Кам’янка.

1.2. Звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» може бути присвоєне жителям інших населених пунктів України, громадянам інших держав, які своєю працею сприяють становленню нашої держави та внесли значний вклад в розвиток нашого міста і користуються авторитетом.

 

2. Порядок присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка».

 

2.1. Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» проводиться по мірі надходження клопотань.

2.2. Рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради.

2.3. Попередній висновок про присвоєння цього звання приймається на засіданнях постійних комісій і виноситься на розгляд ради в разі підтримки більшості комісій.

2.4. Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» ( додаток № 2) подають до міськвиконкому керівники підприємств, установ, організацій, громадських організацій, політичних партій та релігійних громад, органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування.

2.5. До клопотання додаються: витяг з протоколу зборів трудового колективу підприємства, установи, організації тощо. ( додаток № 3), нагородний лист на кандидата ( додаток № 4).

2.6. Облік і реєстрацію осіб, яким присвоюється звання «Почесний громадянин міста Кам’янка», здійснює секретар міської ради.

2.7. Вручення пам»ятного знаку, стрічки з написом «Почесний громадянин міста Кам’янка» та диплому проходить на сесії міської ради або в іншому місці, визначеному міською радою.

2.8. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» робиться офіційне повідомлення у засобах масової інформації газеті «Трудова слава», «Наше місто».

2.9. Прізвище Почесних громадян міста  вивішуються в приміщенні міської ради.

 

                                                       3. Позбавлення звання.

 

3.1. Позбавлення звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» можливе лише в разі вчинення особою навмисного злочину.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Н.В.Будянська

 

 

                                                                                                                                  Додаток  2

                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                          № 5-3-У від 26.07.2006 р.

 

 

                                                                                          Кам’янській міській раді

 

                                                     КЛОПОТАННЯ

 

     Трудовий колектив_________________________________________

                                               (найменування підприємства, установи, організації тощо)

 

м.Кам’янка виходить з клопотанням до Кам’янської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Кам’янка».

 

 

 

__________________________                   ___________________________

              ( посада)                                                          (П.І.Б)

 

 

 

Керівник підприємства,

установи, організації                ________________          _________________

                                                          (підпис)                                (П.І.Б)

 

 

Голова профспілкового

комітету                                     _________________          _________________

                                                                 (підпис)                                ( П.І.Б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Додаток  3

                                                                                                           до рішення міської  ради

                                                                                                           № 5-3-У від 26.07.2006 р.

 

                                                                        В И Т Я Г

                                                                  з протоколу зборів

         __________________________________________________________________________

                             ( найменування підприємства, установи, організації)

 

Від «___»_________________________20   р.

 

                                                                                  Кількість працюючих _____чол.

                                                                                  Присутні: ______чол.

                                                                                  Президія зборів:

                                                                Голова_________________________________

                                                               Секретар_______________________________

 

                                                Порядок денний:

 

 1. Про висунення кандидата на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка».

Слухали: _____________________________________, який запропонував

                                         ( посада, ПІБ)

висунути кандидатуру___________________________________________

                                                                 ( посада, ПІБ)

на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка».

 

Виступили: ___________________________________________________________,  ______________________________________________________________________,   ______________________________________________________________________

                     ( ПІБ, посада)                      (ПІБ, посада)                       ПІБ ( посада)

                   

 

які доповіли колективу про внесок кандидата в розвиток міста в наступних галузях:

_________________________, ______________________________________________

_________________________, ______________________________________________

_________________________, ______________________________________________

_________________________, ______________________________________________

 (перерахувати та вказати конкретні приклади)

 

Постановили: Висунути кандидатуру _____________________________на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка». Просити Кам»янську міську раду присвоїти звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» __________________________________________________

                                         ( ПІБ, посада)

Голосували: «за»  _______

                     «проти»__________

                        «утрималися»____________

 

Голова зборів                __________________                      ПІБ

                                                                    (підпис)                                           

Секретар зборів            __________________

                                                               (підпис)                      ПІБ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток 4

                                                                                                  до рішення міської  ради

                                                                                                  № 5-3-У від 26.07.2006 р.

 

                                          Н А Г О Р О Д Н И Й   Л И С Т

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________________

 

 

 1. Посада, місце роботи, служби___________________________________________________

 

 

3.Число, місяць, рік і місце народження_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

4.Стать ______________________ 5. Національність_______________________

 

6. Освіта_____________________  7. Партійність__________________________

 

1. Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання__________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

    2. Які має державні нагороди і дата нагородження_____________________________________

 

 

 

 

 

 

3. Домашня адреса______________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Загальний стаж роботи________________________________________________

 

5. Стаж роботи у даному колективі________________________________________

 

6. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг нагородженого

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Кандидатура___________________________________________________________ рекомендована зборами (радою, правлінням) колективу____________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації тощо, дата обговорення, № протоколу)

 

   Представляється до присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка».

 

 

Керівник підприємства,

установи, організації                        _____________     (___________________)

 

  М.П.

 

«____»___________________20___р.

 

Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кам’янка» підтримує

______________________________________________________________________

                 ( найменування виконкому міської ради, постійної комісії)

 

 

Міський голова    ____________________

 

«___»_______________________20___р.

 

 • Переглядів: 183
 • 29.09.2015