Перелік об»єктів

 
          Додаток № 4
до рішення сесії міської радидо рішення міської ради від 30.07.2015 №65-1/VI   

«Про міський бюджет  на 2015 рік»

Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
                грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
01     Кам’янська міська рада (головний розпорядник)          
01     Кам’янська міська рада (відповідальний виконавець)           
  010116   Органи місевого самоврядування Придбання системного блоку 6 000,0     6 000,0
  100203   Благоустрій міст, сіл, селищ Технічний нагляд по капітальному ремонту полігону тв.побутових відходів в с.Косарі Кам’янського району  5 000,00     5 000,00
        Капітальні видатки( придбання відеотехніки) 30 000,00     30 000,00
        Капітальний ремонт доріг 749 322,00     749 322,00
        Придбання багаторічних насаджень 1 000,00     1 000,00
        Оплата за виконання експертизи кешторисної документації проекту будівництва полігонутвердих побутових відходів 1 320,00     1 320,00
        Придбання зварювального апарату 4 000,00     4 000,00
        Придбання техніки для забезпечення робіт по благоустрою міста  60 000,00     60 000,00
        Придбання лопати відвалу для прибирання снігу 8 000,00     8 000,00
  150101   Капітальні вкладення Пусконалаголжувальні роботи по блочно модульній котельні 607 736,00     607 736,00
        Співфінансування для будівництва блочно-модульної комбінованої котельні на  160 000,00     160 000,00
  70101   Дошкільні заклади освіти Капітальний ремонт вікон в приміщенні дитячого садочку «Ізумруд»(обласна субвенція) 51 000,00     51 000,00
        придбання електропилки 4 500,00     4 500,00
        Придбання плити для д\с «Зірочка» 12 000,00     12 000,00
        Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію дитячого садочку №4 «Сонечко» 25 000,00     25 000,00
      Інші субвенції С-я для придбання підручників 62 000,00     62 000,00
  180409   Внески органів влади Автономної респібліки крим та органів місцевого сомоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницькоїдіяльності Капітальні видатки(дотація «Кам’янка-житло»для провед капремонту покрівлі будинку по вул.Пушкіна,43) 100 000,00     100 000,00
        Поповнення статутного фонду(придбання основних засобів-компютерна техніка) 10 000,00     10 000,00
      Всього    1 896 878,00     1 896 878,00
                 
1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.    
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.        
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
Міський голова   В.І.Тірон          
  • Переглядів: 139
  • 30.11.2015