Рішення 16-4 Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 4-1/VII від 30.12.2015 «Про міський бюджет на 2016 рік»

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Кам’янська міська рада

Рішення

 

Від 08.12 2016  № 16-4/VIІ

м.Кам’янка

Про внесення змін до рішення сесії

міської ради № 4-1/VII  від 30.12.2015

«Про міський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», 

міська рада – в и р і ш и л а:

 1. Внести зміни до рішення сесії міської ради № 4-1/VII від 30.12.2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням сесії № 7-1/VII від 25.02.2016,

№ 8-3/VII  від 31.03.2016, 9-1/VII  від 20.04.2016, №10-2/ VII від 17.05.2016,№11-1/VII від  07.07.2016,№12-2/VII від 09.08.2016,№13-1/VII від 15.09.2016,№14-1/VII від 28.09.2016, 15-1/ VII від 03.11.2016 ) та викласти в наступній редакції:

         «1. Визначити на 2016 рік:

         — доходи міського бюджету у сумі 21028718 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  19741548 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1287170 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

         — видатки міського бюджету у сумі 22119150 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 13907748 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 8211402 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення.

 -профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 5833800 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

-дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6924232 грн., джерелом покриття якого визначити:

передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 6693800 грн., в тому числі за рахунок вільного залишку загального фонду станом на 01.01.2016 в сумі 860000 грн.,за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код доходу 41034500) в сумі 1500000 грн. з державного бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення;

за рахунок залишку бюджетних  коштів спеціального фонду на 01.01.2016 в сумі 230432  грн., із яких 230000 грн. коштів бюджету розвитку,та залишку коштів спеціального фонду по охороні навколишнього середовища в сумі 432 грн.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  5000 грн.
 2. 3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 3.    4. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4. Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 8500 грн.
 5. 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,

виробами медичного призначення для індивідуального користування.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. 9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України.

 1. 1 Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 3. 13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків бюджету окремо за загальним та спеціальними фондами міського бюджету розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
 4. Додатки № 2,3,4,5,6 виклаcти в новій редакції.».

 

Міський голова                                                                                      В.І.Тірон

 • Переглядів: 122
 • 15.12.2016