Рішення сесії № 20-1 від 23.02 2017 (додатки в архіві)- Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 17-2/VII від 23.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік»

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Кам’янська міська рада

Рішення

Від 23.02 2017  №20-1/VIІ

м.Кам’янка

 

Про внесення змін до рішення сесії

міської ради № 17-2/VII  від 23.12.2016

«Про міський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення сесії міської ради № 17-2/VII від 23.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням сесії № 20-1/VII від 23.02.2017 ) та викласти в наступній редакції:
 2. Визначити на 2017 рік:

         —  доходи міського бюджету у сумі 21264765 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  20044765 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1220000 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

         — видатки міського бюджету у сумі 24524021 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 17735839 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 6788182 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення ;

 — профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2498026 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

— дефіцит загального міського бюджету у сумі 189100 грн. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2017  згідно з додатком № 2 до цього рішення;

— дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5568182 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  5000 грн.
 2. 3. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 3. 4. Затвердити на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 16625 грн.
 4.        5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. 6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 9417063 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. 7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3.  8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. 9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України.

 1. 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 2. 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 3. 12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків бюджету окремо за загальним та спеціальними фондами міського бюджету розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
 4. Додатки № 2-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Міський голова                                                                      В.І.Тірон

 

Додатки до рішення 20-1  

 • Переглядів: 176
 • 28.02.2017