Рішення сесії № 20-16 від 23.02.2017 р — Про програму організації та фінансування у 2017 році громадських робіт

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Від  23.02.2017 р. №  20-16/VIІ

м. Кам’янка

 

Про програму організації та

фінансування у 2017 році

громадських робіт

 

Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, —

 

міська рада-В И Р І Ш И Л А:

 

З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт для населення   на 2017 рік (додається).

 1. Передбачити в міському бюджеті на 2017 рік кошти на виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення м.Кам’янки на 2017 рік.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету  та управління комунальним майном.

 

Міський голова                                                                                           В.І.Тірон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Кам’янської

міської ради

від 23.02.2017 року № 20-16/VIІ

 

 

Програма організації та фінансування у 2017 році громадських робіт

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI, який набирає чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.

Також, у 2017 році планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.

 

 1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є залучення широкого кола жителів міста Кам’янки до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
 • соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;
 • забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;
 • взаємодія органів місцевого самоврядування, Кам’янського районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

 

 1. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення міста Кам’янка, на які спрямована Програма, відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми – 2017 рік.

 

 1. Перелік видів громадських робіт
  • Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:

4.2. Благоустрій міст, сіл, селищ (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).

4.3.   Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

4.4. Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту, культури і мистецтва).

4.5. Проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

 

 1. Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти відповідного місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій Кам’янського районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів (перерахувати).

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

 • Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;
 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення міста Камянки у 2017 році

 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання
1 Визначити потреби установ та підприємств комунального комплексу, служб та організацій, що займаються проблемами благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури з метою організації громадських робіт квітень 2017 року Кам’янський районний центр зайнятості, територіальні центри (за згодою), організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою), інші громадські організації (за згодою)
2 Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі для району і конкретних роботодавців громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи тощо 2017 рік Кам’янський районний центр зайнятості,

Кам’янська міська рада

3 Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт 2017 рік Кам’янська міська рада, Кам’янський районний центр зайнятості, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)
4 Керівникам ПОУ, на базі яких будуть проводитись громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з Кам’янським районним центром зайнятості, іншими партнерами 2017 рік керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)
5 Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових організації громадських робіт 2017 рік Кам’янський районний центр зайнятості центр зайнятості
6 Визначити обсяги громадських робіт 2017 рік  Кам’янська міська рада, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)
7 Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт 2017 рік Кам’янський районний центр зайнятості,  Кам’янська міська рада,

визначені роботодавці (за їх згодою)

8 Надавати інформацію про вільні робочі місця для проведення громадських робіт Кам’янському районному центру зайнятості 2017 рік керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)
9 Виходячи з видів, обсягів, термінів виконання та у межах кошторисних призначень для проведення громадських робіт направляти осіб, які мають бажання брати участь у таких роботах 2017 рік Кам’янський районний центр зайнятості
10 Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом 2017 рік Кам’янська міська рада, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою), Кам’янський районний центр зайнятості

 

 1. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на Кам’янську міську раду та  Кам’янський районний центр зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати про виконання заходів Кам’янську міську раду у та Кам’янський районний центр зайнятості та управління праці та соціального захисту населення РДА.

Управління праці та соціального захисту населення РДА надає дані оцінки ефективності Програми, а у випадку невиконання – пояснення причин невиконання.

 

 1. Очікуваний кінцевий результат Програми

 

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм міста (села, селища, району), ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2017 рік
1 Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Кам’янському районному  центрі зайнятості осіб Кам’янський районний центр зайнятості  
2 Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Кам’янському районному центрі зайнятості та будуть залучені до громадських робіт осіб Кам’янський районний центр зайнятості  
3 Питома вага безробітних-учасників громадських робіт у загальній кількості безробітних, які будуть перебувати на обліку в Кам’янському центрі зайнятості % Кам’янський районний центр зайнятості  
4 Кількість осіб з числа зайнятого населення, які будуть залучені до громадських робіт осіб Камянська міська рада

Кам’янський районний центр зайнятості

 

 

Роботодавці, у яких планується організовувати громадські роботи у 2017 році для населення району та джерела фінансування

 

№ з/п Назва роботодавця Вид робіт Джерело фінансування
1 Робоча група з благоустрою міста догляд за особами похилого віку на дому кошти з бюджету
кошти Фонду

 

 

Секретар міської ради                                                            А.М.Плєшкань

 • Переглядів: 337
 • 28.02.2017