Передбачено дотацію на молодняк ВРХ

Відповідно до закону України від 04.06.2009 року №1445-VІ ідентифікації і реєстрації підлягають усі тварини, які знаходяться, розводяться або утримуються на території України, в тому числі велика рогата худоба.

Пунктом 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 передбачено дотація на молодняк великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Однією з умов виплати дотації є ідентифікація та реєстрація в установленому порядку молодняку великої рогатої худоби.

Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцяти місячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

-за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень;

-за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень;

-за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади копії таких документів:

-паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка -виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

— паспорта громадянина України;

—  довідки або договора про відкриття рахунка в банку;

— документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників тварин ( форму якого встановлює Мінагрополітики).

 

Інформацію підготував — Начальник управління агропромислового розвитку та надзвичайних ситуацій — В.А.Косюченко

  • Переглядів: 114
  • 02.04.2018