ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека»

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради (далі- відділ ОКМС) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека» (місце знаходження: 20801, Черкаська область, м.Кам’янка, вул. Л.Борисової, 4-а).

Загальні вимоги до кандидатів:  вища освіта в бібліотечній галузі , або стаж роботи у бібліотечній сфері  не менше трьох років на керівній посаді, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу, подають такі документи (на поштову та електронну адресу відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради або особисто):

 • заяву про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Прозахист персональни даних», за зразком, що додається;
 • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • оригінали та копії документів про вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;
 • оригінали та копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів: 29 червня 2018 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 02 липня 2018 року.

Документи приймаються за адресою: вул. Л.Борисової, 4-а, м. Кам’янка Черкаської обл., 20801, приміщення бібліотеки, кабінет  обслуговуючої групи відділу ОКМС,                        e-mail: kammvo@ukr.net Довідки за телефоном: 6-22-81.

Конкурсний добір директора Публічної бібліотеки складається з таких етапів:

 • оголошення відділом ОКМС конкурсу на посаду директора Публічної бібліотеки;
 • формування складу конкурсної комісії;
 • подання документів кандидатами на посаду директора Публічної бібліотеки;
 • добір кандидатів на посаду директора Публічної бібліотеки;
 • призначення відділом ОКМС директора Публічної бібліотеки.

Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі відділ ОКМС оприлюдню подані кандидатами документи  (визначені у данному оголошенні),  на  офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Конкурсний добір проводиться публічно. Матеріали засідань конкурсної комісії розміщуються на  офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради..

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів, про що повідомляється кандидатів.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів программ розвитку Публічної бібліотеки на один і п’ять років.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради та в інший спосіб.

Відповідно до вимог  статті 21³ Закону України «Про культуру» відділ ОКМСприймає пропозиції від громадських організацій у сфері культури  відповідного функціонального спрямування щодо кандидатів до складу конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсній комісії

(прізвище, імя та по батькові кандидата)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________

номер телефону _______________

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене  до участі в конкурсі на заняття посади директора Публічної бібліотеки Кам’янської міської ради.

 

 

Додаток:

 

«___» ________ 20__ р.                     __________                   ______________

(підпис)                                              (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику відділу освіти, культури,

молоді та спорту виконавчого комітету

Кам’янської міської ради

 

П.І.Б.

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (від 01.06.2010 № 2297-VІ) надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних з первинних джерел (у т. ч. паспортні дані, відомості з документів про освіту, відомості про себе тощо) під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора Публічної бібліотеки.

 

 

 

«___» ________ 20__ р.                     __________                   ______________

(підпис)                                              (П.І.Б.)

 

 

 • Переглядів: 157
 • 29.06.2018