В Кам’янській об’єднаній громаді функціонує Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами

Реформа  освіти в Україні покликала до життя й реформу в спеціальній освіті дітей з особливими потребами. Кожна дитина має свої індивідуальні особливості. Через певні фактори можуть виникати різні порушення розвитку дитини. У цьому випадку ми говоримо, що дитина має особливі потреби. Якщо дитина навчається у закладі освіти, ми говоримо, що вона має особливі освітні потреби.

Важливим показником розвитку суспільства є гуманне і турботливе ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. Незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення кожна дитина має право на якісну освіту.

3 вересня 2018 року розпочала роботу комунальна установа «Кам’янський міськрайоний інклюзивно-ресурсний центр» Кам’янської міської ради Кам’янського району Черкаської області (далі- Центр).

Інклюзивно-ресурсний центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти і надання всебічної підтримки родинам, які виховують дітей з особливими потребами з питань їхніх прав і можливостей.

Основними завданнями діяльності інклюзивно-ресурсного центру є:

 • проведення комплексної психолого- педагогічної оцінки розвитку з метою визначення особливих освітніх потреб дитини,  розроблення рекомендацій щодо програм навчання;
 • надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини, шляхом проведення індивідуальних і групових занять;
 • консультування батьків (або осіб, що їх замінюють), педагогів з питань навчання, виховання, соціальної адаптації дітей.

Діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечують 5  висококваліфікованих, досвідчених фахівців: директор, практичний психолог,  вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог.

Працівники Центру  використовують сучасні форми і методи роботи з дітьми:

 • практичний психолог здійснює емоційне розвантаження, зняття фізичного напруження, візуальну, тактильну, пропріоцептивну стимуляцію, розвиток пізнавальної сфери;
 • вчитель-логопед розвиває слухове сприймання та розуміння мовлення дитиною, удосконалює мовленнєву моторику, здійснює постановку звуків, проводить логопедичний масаж, пальчикову та артикуляційну гімнастику;
 • вчитель-реабілітолог допомагає зняти м’язове напруження, здійснює корекцію координації рухів, використовує вправи для усунення напруженості і судом, дихальні вправи.
 • вчитель-дефектолог забезпечує підвищення пізнавальної активності дітей, розвиток комунікативних здібностей, сприяє соціалізації дітей, що мають порушення у своєму розвитку шляхом включення у різні форми спілкування та діяльності.

В інклюзивно-ресурсному центрі передбачені кімнати для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг вчителем-логопедом, практичним психологом, вчителем-дефектологом, облаштовано зал для занять з лікувальної фізкультури та кімната для проведення спільних засідань фахівців Центру. Кімнати наповнюються сучасними меблями та обладнанням, з метою створення комфортних умов для надання освітніх послуг дітям.

До Центру можуть звернутися батьки або законні представники дітей  віком від 2 до 18 років, які мають специфічні особливості розвитку (порушення мовлення, зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку);

 • труднощі у засвоєнні програмового матеріалу;
 • порушення емоційно-вольової сфери (прояви агресивності, пасивності, роздратованості, збудженості, замкнутості, плаксивості, тривожності);
 • порушення пізнавальних процесів (сприйняття, пам’ять, увага, мислення, уява);
 • стійке порушення поведінки та комунікації.

Батьки можуть прийти на консультацію до фахівців Центру та отримати відповіді на питання, які їх цікавлять, роз’яснення та поради фахівців.

У разі потреби фахівцями інклюзивно-ресурсного центру буде проведена комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку  дитини.

Основними завданнями комплексної психолого-педагогічної оцінки є:

-визначення особливих освітніх потреб;

-визначення особливостей розвитку дитини, її сильних та слабких сторін;

-розробка рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині, а також рекомендацій щодо освітньої програми дитини, особливостей організації освітнього середовища, потребі в індивідуальній програмі розвитку;

-розробка рекомендацій щодо організації освітнього процесу дитини для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини.

Комплексна психолого-педагогічна оцінка  розвитку дитини проводиться фахівцями Центру індивідуально за такими напрямами:

 • оцінка фізичного розвитку дитини (визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо);
 • оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури;
 • оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення  рівня сформованості таких пізнавальних процесів як сприйняття, пам’ять, мислення, увага, уява;
 • оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин;
 • оцінка навчальної діяльності дитини проводиться для визначення рівня сформованості знань, умінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку.

У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

Усі напрями оцінювання будуть спрямовані на визначення позитивних сторін розвитку дитини як основи для її подальшого розвитку, навчання та виховання.

Комплексну психолого-педагогічну  оцінку розвитку дитини фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводитимуть лише за бажанням та  заявою батьків і тільки щодо визначення її особливих освітніх потреб.

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини  у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

У разі встановлення наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та визначення обсягу надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (для дітей з інвалідністю-з урахуванням індивідуальної програми реабілітації).

Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні  фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей у Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Фахівці інклюзивно-ресурсного працюють на засадах доброзичливого ставлення до дітей, визнання індивідуальності, цінності, значущості та унікальності кожної дитини, неприпустимості нехтування настроєм і самопочуттям дитини, обов’язкової позитивної емоційної оцінки найменших досягнень дитини, поступовості корекційного процесу.

В інклюзивно-ресурсному центрі надаються послуги  мешканцям району та ОТГ за умови укладення договорів про співробітництво.

Послуги надаються безкоштовно.

Звернутися до фахівців Центру можна щоденно з 8.30 до 17.30 (вихідні дні: субота, неділя) за адресою: м.Кам’янка, вул. Героїв Майдану, 18-А (приміщення Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1); тел.:+38(098)2500047.

 • Переглядів: 129
 • 08.10.2018