ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Інвестор (замовник):

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чиста енергія-2011». Поштова і електронна адреса: 20800, Черкаська обл., Кам’янський район, м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану, буд. 40. ел. адреса: post.ukraine@scatecsolar.com

 1. Місце розташування площадки будівництва:

Черкаська область, м. Кам’янка, вул. Заводська, 2-б.

 1. Характеристика діяльності (об’єкта): Будівництво сонячної електростанції на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних

джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 зі змінами від 08.02.2017 р. №69. Проектований об’єкт не становить підвищеної екологічної небезпеки. Технічні і технологічні дані: Передбачено встановлення монокристалічних фотоелектричних модулів типу Risen RSM144-6-380M, які мають високу ефективність перетворення, відмінну ефективність при низькій освітленості, конструкція модулів володіє високою корозійною стійкістю до впливу навколишнього середовища. Передбачається встановлення 84000 од. фотоелектричних панелей, що дозволять виробляти електричну енергію обсягом до 39227 МВт*год на рік. Згідно завдання на проектування передбачено

розміщення виробничих, адміністративних та складських приміщень. Орієнтовний термін експлуатації фотоелектричної станції – 25 років. Проектування та будівництво електростанції передбачено в 1 чергу.

 1. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: Одним з головних національних документів України, що визначає державну політику в сфері енергетики та безпосередньо впливає на економічний розвиток, стан довкілля, національну безпеку та соціальну сферу держави є Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Забезпечення виробництва електричної енергії з відновлювальних джерел, покращення надійності

електропостачання району дозволить створити нові робочі місця та розвиток інфраструктури міста Кам’янка.

 1. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

Земельних: площа земельної ділянки 50,0205 га згідно договору оренди на 49 років від 21.12.2012. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно серія ЕАА №113795 від 25.03.2013 (кадастровий номер 7121810100:01:001:0333); Сировинних: будівельні вироби та матеріали – при будівництві; Енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): при будівництві та експлуатації – від існуючих систем; Водних: при будівництві та експлуатації – від існуючих водопровідних мереж та привезеної води в автоцистернах; трудових: при будівництві та експлуатації – персонал підрядних організацій та персонал замовника.

 1. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): на період будівництва – за договором із підрядною організацією.
 2. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Шум та вібрація від технологічного обладнання – не перевищувати допустимих рівнів звуку згідно ДСП 173-96. Відходи – збирання, зберігання та передача на утилізацію згідно Закону України «Про відходи».

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні

та захисні заходи. Передбачається: розташування будівельних майданчиків з наступним їх розбиранням; влаштування під’їзних доріг до об’єкту проектування.

 1. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

Клімат і мікроклімат – немає, Повітряне – при будівництві – викиди від двигунів будівельних машин, шумове забруднення, вібрація, пилоутворення. При експлуатації незначні викиди від гостьової автостоянки обслуговуючого персоналу. Обсяг викидів в межах нормативних показників. Водне – організація рельєфу буде виконана з урахуванням відводу дощових стоків. Вплив підприємства на водне середовище буде прийнятним. Грунт – рослинний шар ґрунту знімається для подальшого використання при благоустрою території підприємства. Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – впливів на флору чи фауну під час будівництва не очікується, після завершення будівельних робіт передбачається благоустрій території. Навколишнє соціальне середовище (населення) — тимчасові незручності при проведенні будівельних робіт, підвищення рівня шуму, забруднення прилеглих територій пилом (в межах нормативних показників). Навколишнє техногенне середовище — позитивні впливи: поліпшення транспортної інфраструктури.

 1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення

Внаслідок виробничої діяльності будуть утворюватися відходи комунальні,

обтиральні матеріали, господарчо-побутові відходи, відходи від розчистки території та інші. Утилізація відходів буде виконуватися згідно з договорами з підприємствами, які мають відповідні ліцензії.

 1. Обсяг виконання ОВНС

Відповідно до вимог ДБН А.2.2.1-2003.

 1. Участь громадськості:

Публікація в ЗМІ, надання консультацій і роз’яснень протягом 1 місяця з дня опублікування Заяви про наміри в ЗМІ. З матеріалами ОВНС та проекту можна ознайомитися за адресою: 04212, м. Київ, вул. Богатирська 3-Г.

тел.: (044)390 67 74, office@rodinaeg.com.

 • Переглядів: 32
 • 29.03.2019