ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ТОВ «Чиста Енергія-2011» планує реалізацію проекту «Будівництво електричних мереж для приєднання фотоелектричної станції ТОВ «Чиста Енергія-2011» по вул. Заводська, 2-б м. Кам’янка, Черкаської області».

Об’єктом будівництва є комплекс електроустановок, що складається з кабельних ліній (КЛ) 35 кВ та повітряної лінії (ПЛ) 35 кВ. Проектований об’єкт споруджується для приєднання фотоелектричної станції ТОВ «Чиста Енергія-2011» по вул. Заводська, 2-б, м. Кам’янка, Черкаської області. Довжина траси, яка проектується, КЛ-35 кВ – орієнтовно 1800 м; довжина ПЛ-35 кВ, яка проектується – орієнтовно 182,5 м.

Соціально-економічна необхідність: планована діяльність сприяє трудовій зайнятості населення м. Кам’янка, Черкаської області, надходженню коштів у місцевий бюджет та стимулюванню розвитку регіону в плані альтернативної енергетики.

Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації комплексу електроустановок: земельних – площа відведення землі у користування – орієнтовно 0,60 га. Запланована ширина смуги для проведення будівельно-монтажних робіт уздовж осі траси ПЛ складає 6 м. та по 150 м2 під кожну опору, запланована ширина смуги  для проведення будівельно-монтажних робіт уздовж осі траси КЛ складає 2,5 м.; енергетичних – не потребує, водних – не потребує; трудових при будівництві – до 20 чол., при експлуатації – не потребує (за винятком планових оглядів та ремонтів).

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: повітряне — забруднення під час роботи будівельної техніки та механізмів (носить тимчасовий характер під час будівництва); водне — дощовий стік з твердої поверхні території; ґрунт — виїмка ґрунту для прокладання кабелю (із зберіганням родючого шару ґрунту); рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — планована діяльність не впливатиме негативно на рослинний та тваринний світ. Заповідні об’єкти (ПЗФ) — ПЛ перетинатиме у повітрі р. Тясмин та територію Кам’янського державного історико-культурного заповідника (орієнтовна висота підвісу нижнього проводу 10 м від землі) — вплив мінімальний або відсутній; навколишнє соціальне середовище (населення) — проектований об’єкт не погіршує умов життєдіяльності проживаючого поблизу населення та не погіршує соціальних умов; навколишнє техногенне середовище — пам’ятники культурної спадщини, цінні археологічні території на ділянці проектування відсутні. Під час будівництва можуть утворюватися наступні види відходів – відходи тари та упаковки, тверді побутові відходи, спецодяг та засоби індивідуального захисту, відходи будівельних матеріалів та ін.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами дотримання допустимих рівнів хімічного забруднення викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві, дотримання нормативів (ГДР) електромагнітних полів від джерел електромагнітних випромінювань, дотримання норм технологічного проектування, забезпечення повного збирання, належного зберігання відходів при будівництві та експлуатації. Обсяг виконання ОВНС згідно ДБН А.2.2-1-2003. Участь громадськості: відкрите обговорення проекту проходитиме 12.03.2019 р. о 12 год. 00 хв., за адресою: м.Кам’янка, у приміщенні дитячої музичної школи ім. П. І. Чайковського, у актовій залі. Реєстрація бажаючих прийняти участь в обговоренні проекту проводиться за телефоном: ‎(093)6748304. Для ознайомлення з матеріалами ОВНС громадськості надана можливість звертатись до ТОВ «НВП «Екозахист» — 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14. Ел. адреса: ecozahist@gmail.com.

  • Переглядів: 87
  • 01.03.2019