Повноваження та обов’язки міського голови

1.1. Міський голова керує роботою міської ради і її виконавчого комітету відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спрямовує її на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

1.2. Міський голова координує та контролює діяльність секретаря міської ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та працівників апарату виконкому.

1.3. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів.

1.4. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

1.5. Скликає сесії, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

1.6. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

1.7. Підписує контракти з керівниками підприємств, установ, організацій,що належать до комунальної власності.

1.8. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

1.9. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

1.10. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань. Веде особистий прийом громадян.

1.11. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів та інших органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємств, установ, які обмежують права та інтереси територіальної громади.

1.12. Видає розпорядження в межах своїх повноважень.

1.13. Займається розроблянням проектів нормативно-правових актів.

Відає питаннями:

  • надання земельних ділянок у користування громадян;
  • газифікації міста;
  • роботи комунальних підприємств та підприємства теплових мереж;
  • постійних комісій міської ради;
  • вуличних комітетів;
  • охорони природи та навколишнього середовища;